Přejít na hlavní obsah

Podzimní stáž v USA aneb Za jinou kulturou politických kampaní

Dvě studentky politologie si na měsíc zkusily, jaké to připravovat volební kampaň v Nevadě a Kalifornii.

Studentka politologie Natálie Chlustinová při obtelefonování voličů. V USA je to při politických kampaních běžný postup.

Na měsíční stáž u politické konzultantské agentury Chariot LLC v San Franciscu jsme nemohly z Fakulty sociálních studií MU vyrazit v lepší období – do USA jsme totiž přiletěly 12. října a domů jsme odlétaly 8. listopadu, tedy v den, kdy Amerika zjistila, že jejím dalším prezidentem bude Donald Trump.

Ačkoliv o amerických prezidentských volbách bylo hodně slyšet, v USA se konaly i další volby. Rozhodovalo se o kandidátech do Senátu a do federálního Kongresu (Sněmovny reprezentantů), kam kandidoval i Danny Tarkanian, na jehož kampani se podílela i agentura Chariot LLC.

A aby toho nebylo málo, volby probíhaly i v dalších státech USA včetně Kalifornie, kde lidé volili zástupce do Senátu a do Dolní komory zastupitelství státu Kalifornie. Jamie Fisfis, ředitel agentury Chariot LLC, měl na starost tři různé kampaně pro kandidáty do dolní komory. Takže jsme se ten měsíc rozhodně nenudily. Bylo to hektické období, které nám ale jako studentkám politologie dalo hodně zkušeností.

Agentura Chariot LLC se věnuje průzkumům veřejného mínění, direct e-mailu, průzkumu opozice, implementování strategií a dalším činnostem. Mezi naše každodenní povinnosti patřilo hlavně psaní denních reportů o kampaních, na kterých jsme pracovali, ale i práce v oblasti průzkumů.

Lepší cílení na voliče
Rozdílů mezi kampaněmi v USA a Evropě je celá řada. Základním rozdílem je typ dat, s nimiž Američané pracují. V USA si můžete zakoupit databázi s informacemi o voličích obsahující jméno, kontakt, bydliště, věk nebo stranickou příslušnost voliče.

Z toho nutně plyne, že nástroje cílení jsou v USA sofistikovanější než u nás. Na Slovensku a v České republice si musíte data o voličích sesbírat sami, takže nemáte šanci cílit na všechny potenciální voliče, kteří pro vaši stranu existují, protože se k některým jednoduše nemáte jak dostat.

Volby v USA trvají v některých státech i více než dva týdny. Jednotlivé regiony shromažďují informace o lidech, kteří už odvolili, takže je můžete snadno kontaktovat a zjistit, jak pro vás dané volby zatím vypadají. Díky tomu pak můžete přizpůsobit strategii. U nás tyto možnosti nemáme.

Natálie Chlustinová a Dominika Betáková strávily měsíc hlavně v San Franciscu a Los Angeles.

Práce s focus group
Zajímavá zkušenost byla i účast na focus group v Los Angeles, jejímž prostřednictvím jsme zjišťovali, který ze tří televizních spotů natočených pro jednu kandidátku má na voliče největší efekt. Ten se pak měl odvysílat v televizi. Celý průběh jsme za jednosměrným sklem sledovali spolu s tvůrci těchto reklam. Připadaly jsme si trochu jako v detektivním seriálu, kde vyšetřovatelé za sklem pozorují výslech.

Hlavní roli hrál náš šéf Jamie, který celou diskusi moderoval. Na začátku vyzval všech deset účastníků, aby jedním slovem popsali volební kampaně. Všichni automaticky začali hovořit o prezidentských volbách a ozývaly se negativní reakce jako hloupé, směšné, přehnané nebo nechutné. Když se přešlo k tématu lokálních voleb, už byl vidět menší zájem a informovanost, což je charakteristické i pro komunální volby v Česku.

Video ze stáže

Bylo zajímavé sledovat veškeré detaily ohledně vytváření průzkumů v USA – například důkladné vybírání jednotlivých účastníků focus group. Aby se dalo hovořit o průzkumu veřejného mínění, velká pozornost se věnovala vyváženosti. Důležitou roli tak sehrávala kritéria jako jako etnicita, příslušnost k politické straně nebo povolání.

Za focus group, ale i za online vyplněné dotazníky sloužící k tvorbě průzkumů veřejného mínění dostávají respondenti zaplaceno. Naopak při sběru dat pro české Centrum pro výzkum veřejného mínění se lidé nesmí odměňovat, ať už finančně nebo jinak. Považuje se to totiž za možnou manipulaci a ovlivnění respondentů, kteří by měli ke sběru dat přispět ze své vlastní vůle. U jiných agentur v České republice to ovšem může fungovat jinak.

Od dveří ke dveřím
V Las Vegas jsme se podílely také na door-to-door kampani, ta se ve Spojených státech provádí poměrně běžně. Společně s dobrovolníky jsme dorazili na předem určené místo, kde bydlí převážně voliči Republikánské strany.

Každý dobrovolník využíval mobilní aplikaci s mapou zaznamenávající všechny domy, u nichž je potřeba se zastavit. Do mobilu jsme si pak zapisovali odpovědi na otázky, koho lidé v jednotlivých volbách preferují. I když door-to-door probíhala v sobotu, úspěšnost otevřených dveří byla menší než 50 procent. Odpovědi nám však poskytly zhruba 2/3 lidí, kteří otevřeli dveře.

Dobrovolníci se do volebních kampaní v USA zapojují mnohem více než u nás. I když jsme o tom už slyšely, překvapilo nás například to, že na kampani pro kandidáta do Kongresu pracovali převážně studenti středních škol ve věku od 16 do 18 let.

Volební noc
V USA můžete v den voleb aplikovat také metodu Get out the vote (GOTV), což se na Slovensku ani v České republice nesmí. GOTV pak probíhá jako klasické door-to-door, přičemž díky informacím, které máte, můžete vynechat voliče, o nichž už víte, že byli volit.

Zajímavé je, že v Americe se aplikuje tzv. microtargeting, takže v GOTV i obecně v kontaktní kampani není snaha cílit na co největší počet voličů, ale cílit co nejpřesněji na vybrané skupiny obyvatel. Často se nám tedy stávalo, že jsme někoho potkali na ulici, kde probíhala door-to-door, ale nebyl to pro nás cílový volič, takže jsme mu nevěnovali pozornost.

Volební noc jsme s týmem strávili v centrále jednoho z našich kandidátů v Las Vegas. V tento den probíhala řada voleb, takže jsme sledovali průběžné výsledky kandidátů, na jejichž kampaních jsme se podíleli. Až do zavření volebních místností dobrovolníci telefonicky přesvědčovali voliče, aby šli k volbám.

Pak už nám nezbývalo nic jiného než čekat na výsledky. Při čekání na to, jak dopadly ty „naše“ volby, jsme samozřejmě s napětím sledovali průběh těch prezidentských.

Co se týče atmosféry, v Las Vegas jsme pociťovaly větší napětí – jednak proto, že Nevada, kde město leží, je takzvaný battleground state, takže na ni cílí reklama víc než například na Kalifornii (kde je San Francisco), kde lidé volí převážně demokraty, a jednak i proto, že se blížilo datum prezidentských voleb. V San Franciscu jsme si spíš uvědomovali, že se blíží lokální volby.

Voliči v průběhu voleb často demonstrují, koho volí. Umisťují si například politické reklamy na okna domů, do dvorů nebo na auta. Americká společnost byla před prezidentskými volbami polarizována a na voliče neustále cílila reklama, což vzhledem k počtu voleb u některých z nich vyvolávalo nechuť.

Názor na prezidentské volby však měli téměř všichni lidi, s nimiž jsme přišly do kontaktu. To, že Donald Trump se stane prezidentem USA, však skoro nikdo nečekal.

Autorky jsou studentkami politologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Jejich detailní zážitky ze stáže v USA si můžete přečíst na blogu San Fran Intern.

Hlavní novinky