Přejít na hlavní obsah

Co jít studovat? Vybrali jsme 10 špičkových oborů na Muni

Představujeme desítku vybraných oborů Masarykovy univerzity a jejich pedagogy.

Možnost podat přihlášku ke studiu na Masarykově univerzitě máte ještě do konce února. Vybírat se dá ze stovek oborů a jejich kombinací a ve zorientování vám skvěle pomůže univerzitní web, pokud ale trochu tápete, nabízíme desítku vybraných oborů, které stojí za vaši pozornost.

Počítačové systémy a zpracování dat
Informační technologie jsou dnes skoro za vším a tam, kde nejsou, brzo budou. Při studiu tohoto oboru se naučíte, jak vytvářet a spravovat složité počítačové systémy, jak zpracovávat velké objemy dat a taky, jak zajistit jejich bezpečnost. Svou diplomovou práci můžete napsat na téma vypsané IT firmou, do které zrovna vyrazíte na praxi. Až na Fakultě informatiky MU dostudujete, může z vás být systémový programátor, administrátor databází nebo třeba správce odpovědný za bezpečnost počítačové sítě.

Právo
Kde jinde studovat právo, než v Brně – hlavním městě české justice. Obor vyučovaný na Právnické fakultě MU je v české konkurenci dlouhodobě nejlépe hodnocený a může vám nabídnout vyvážený mix přednášek předních teoretiků i expertů z praxe. Blízkost soudů i dalších klíčových institucí spojených s oblastí práva je velká výhoda nejen pro stáže a praxe, ale i pro nastartování kariéry. Během studia můžete získat také zkušenost v zahraničí, třeba účastí v mezinárodních simulovaných stáních před soudem.

Veřejná ekonomika a správa
Bez dobře fungujícího veřejného sektoru nemůže být žádný stát. A k tomu jsou v něm potřeba kvalitní lidi. Studium toho oboru na Ekonomicko-správní fakultě MU z vás udělá ekonoma, který rozumí veřejným institucím a neziskovému sektoru a dokáže navrhovat řešení jeho problémů i plánovat a řídit vlastní projekty. Obor je možné studovat také v kombinaci s Francouzským jazykem pro hospodářskou činnost, díky němuž absolvent získává větší šanci uplatnit se v mezinárodních institucích.

Antropologie
Hledání podstaty člověka, studium funkcí lidského těla a poznání sociokulturního vývoje lidstva od pravěku po současnost. To je náplní studia antropologie, které připravuje špičkové odborníky pro práci v biologicky a biomedicínsky zaměřených institucích a firmách nebo v muzeích a na archeologických pracovištích. Budete se učit pracovat v terénu na odkrývání kosterních pozůstatků člověka i odhadovat vlastnosti člověka na základě těchto nálezů. Využívat budete moderní laboratoře v centru Brna v areálu Přírodovědecké fakulty MU.

Tělesná výchova a sport – směry trenérství nebo rozhodčí
Staňte se specialistou na tvorbu tréninkových programů pro výkonnostní i volnočasové sportovce. Získáte klíčové kinantropologické a biologicko-medicínské znalosti doplněné o dovednosti z oblasti managementu sportu a rekreace. Vybrat si můžete také směr rozhodčí, a sice pro lední hokej, florbal nebo fotbal. Studium vás připraví na řízení utkání i zabezpečení sportovních akcí a poskytne vám širší právní a ekonomický kontext z oblasti organizace soutěží. K dispozici vám budou moderní tělocvičny univerzitního kampusu i další kvalitní zázemí Fakulty sportovních studií MU.

Psychologie
Proniknout do tajemství lidské mysli vám umožní studium psychologie, která se učí na Fakultě sociálních studií MU a je dlouhodobě hodnocena jako nejlepší v Česku. Budete se učit o moderních přístupech v současné psychologii, dozvíte se, jak funguje psychodiagnostika, zlepšíte své komunikační dovednosti i schopnost sebereflexe, absolvujete cvičení na odbornou pomoc lidem v tísni. Jak se uplatníte v praxi, bude záviset na vašem profilovaní při studiu. Můžete se stát psychoterapeutem nebo koučem, odborníkem na výběr vhodných zaměstnanců a jejich rozvoj nebo třeba výchovným poradcem. Psychologii můžete studovat i na Filozofické fakultě MU.

Všeobecné lékařství
Šestileté studium v moderních prostorách univerzitního kampusu, který je propojený s fakultní nemocnicí, vás připraví na profesi lékaře. První ročníky na Lékařské fakultě MU jsou zaměřené na rozvinutí teoretických znalostí, v těch pozdějších budete čím dál víc vyrážet do praxe. Naučíte se poskytovat kvalifikovanou pomoc, prakticky zvládat léčebné výkony, zorientujete se v organizaci zdravotnictví v Česku a osvojíte si také základy lékařské psychologie a etiky.

Biochemie
Z kombinací oborů dnes vznikají ty nejzásadnější vědecké objevy. Pokud si vyberete tento obor, budete se učit spojovat nejnovější teoretické i praktické poznatky chemie a biologie. Budete navrhovat a provádět experimenty, učit se je matematicky a statisticky vyhodnocovat a také zpracovávat do podoby odborných výstupů. Uplatnění najdete v laboratořích farmaceutických firem i v oblastech průmyslu, v klinických a kontrolních laboratořích či v diagnostických laboratořích ve zdravotnictví.

Archeologie
Výuka tohoto oboru na Filozofické fakultě MU se zaměřuje na období pravěku a středověku s důrazem na střední Evropu. Osvojíte si nejen metodologii a teorii oboru, ale absolvujete řadu technických a praktických předmětů, které vás kompletně připraví na profesi archeologa. Práci se vyzkoušíte na třech terénních základnách nebo v nejlépe vybaveném pracovišti geofyzikálních metod v Česku. Učit vás budou lidé, kteří jsou špičkami oboru a aktivně se podílí třeba na odkrývání památek z období Velké Moravy.

Učitelství pro mateřské školy
Všechno začíná v mateřské škole. Předškolní příprava je pro další stupně vzdělávání skutečně zásadní a vyžaduje kvalitní a pro věc zapálené pedagogy. Troufáte si? Při studiu získáte řadu teoretických znalosti, ale také mnoho velmi praktických dovedností. Budete absolvovat pedagogické praxe, které doprovází semináře, v nichž dostanete kvalitní zpětnou vazbu i příležitost pro sebereflexi. Naučíte se komunikovat nejen s dětmi, ale také s jejich rodiči, a vůbec získáte dovednosti, které jsou předpokladem pro to, abyste dokázali své žáky připravit na budoucnost.

Hlavní novinky