Přejít na hlavní obsah

Předmětovou anketu vyplnila třetina studentů. Učitelé častěji využívají možnost reagovat

Zpětná vazba od studentů je pro univerzitu stále důležitější. V budoucnu se promítne i do systému schvalování studijních programů.

Téměř jedenáct tisíc studentů Masarykovy univerzity se zapojilo do posledního běhu předmětové ankety za podzimní semestr 2016. Po období klesající návratnosti dotazníku jde o první nárůst od roku 2014. Pro vyučující se jedná o výjimečnou zpětnou vazbu a čím dál více z nich také reaguje na podněty přímo v prostředí ankety, která je klíčovým nástrojem dalšího zlepšování výuky.

Před svým spuštěním na konci podzimního semestru prošla anketa několika změnami. Na rozdíl od předchozích let nyní obsahuje o třetinu méně otázek a hodnocení učitelů se zobrazuje hned při přihlašování do seminárních skupin. Právě tato zlepšení mohou být jedním z důvodů většího počtu vyplněných otázek.

„Třetina zapojených studentů převyšuje úroveň návratnosti na zahraničních institucích, kde není anketa povinná. V některých kurzech je ale návratnost pořád v jednotkách procent, a učitelé tak nemají relevantní zpětnou vazbu ke své práci,“ popsala ředitelka odboru pro strategii Masarykovy univerzity Šárka Řehořová.

Nejvyšší účastí v anketě se může chlubit fakulta informatiky, kde se návratnost dostala na 49 procent, naopak nejmenší zpětnou vazbu poskytli svým vyučujícím studenti fakulty sportovních studií, kterých se zapojilo jen 22 procent.

Fakulta informatiky společně s fakultou sociálních studií zároveň začlenily do ankety své vlastní otázky a i přes prodloužení dotazníku se oběma podařilo dosáhnout nadprůměrné návratnosti.

K čemu anketa slouží
Ačkoliv se míra zapojení do ankety zlepšuje, pořád zůstává dost studentů, kteří o ni nejeví zájem. Hlavním důvodem může být jejich nízká informovanost o tom, co se s vyplněnou anketou vlastně děje.

„Některé fakulty využívají výsledky ankety k vnitřnímu hodnocení pracovníků a samotní učitelé díky nim mohou zlepšovat svou výuku. Stále se ale objevují názory, že je anketa samoúčelná,“ vysvětluje Řehořová.

Novinkou posledních semestrů je možnost učitelů reagovat na podněty studentů přímo v anketě. Do konce února toho využilo celkem 55 vyučujících, kteří k vyplněným otázkám vložili 118 komentářů. Studenti díky tomu hned vidí, že si učitel jejich poznámku přečetl, a že jejich časová investice do vyplnění ankety má odezvu. V celém procesu reakcí a komentářů však stále zůstává zachovávána anonymita.

Výsledky ankety jsou cenné nejen pro samotné učitele, ale také pro vedení univerzity.

„V připravovaném systému vnitřního hodnocení a schvalování studijních programů tvoří předmětová anketa důležitý prvek. Vedení fakult a pracovišť budou spolu se zástupci studentů s výsledky ankety pravidelně pracovat. Proto mě velmi těší, že i studenti vnímají anketu jako důležitý nástroj a rostoucí návratnost tak činí její výstupy spolehlivějšími,“ uzavřel prorektor pro studium a informační technologie MU Michal Bulant.

Hlavní novinky