Přejít na hlavní obsah

Jak na diplomovou práci? Poradí Dny informačního vzdělávání

Od 27. do 31. března hostí fakultní knihovny sérii přednášek a workshopů o akademickém psaní.

Pomalu se začíná blížit období, v němž se odevzdávají závěrečné a diplomové práce. Studenti v nich neprokazují pouze svůj zájem o dané téma, ale také to, že dokáží splnit kritéria kladená na vysokoškolské kvalifikační práce. K tomu jim mohou velmi dobře napomoci i Dny informačního vzdělávání na MU, které se konají od 27. do 31. března.

„Cílem této akce je rozvoj dovedností pro komplexní práci s informacemi, a to především při psaní kvalifikačních prací a akademických textů, a celkově zlepšení úrovně akademického psaní napříč obory a studijními cykly,“ přibližuje odborná garantka a koordinátorka celé akce Pavlína Mazáčovákabinetu informačních studií a knihovnictví.

Akce je určena studentům napříč všemi ročníky, doktorandům i dalším členům akademické obce se zájmem o dané téma. Organizačně i lektorsky akci zajišťují především knihovny jednotlivých fakult.

Tématy vzdělávacích aktivit celého týdne jsou stěžejní věci z oblasti informační gramotnosti a akademického psaní, jako je práce s elektronickými informačními zdroji, citační gramotnost a etika, scientometrie, metodologie vědeckých textů, vizualizace dat aj. „Věnovat se budeme také publikaci a prezentaci akademiků na sociálních sítích, publikační strategii začínajících vědců a dalším aktuálním tématům,“ vyjmenovává Mazáčová.

Většina z více než 20 přednášek, seminářů a workshopů se odehraje v učebnách fakultních knihoven. „Věřím, že mezi nejlákavější budou patřit například tyto: Přednáška o tzv. predátorských časopisech a konferencích, semináře k procesu vzniku odborného textu, ke korektnímu citování nebo k tvorbě rešerší a využívání citačních databází při psaní kvalifikačních prací nebo také přednáška o významu sociálních sítí pro prezentování publikační činnosti a sdílení výsledků vědy a výzkumu,“ zve koordinátorka.

Všechny akce, na něž je třeba předem se registrovat, i s termíny najdete na webových stránkách události. O akci je vždy velký zájem, takže je dobré s registrací už neotálet.

Hlavní novinky