Přejít na hlavní obsah

Připravujete se na Test studijních předpokladů? Přečtěte si, jak na to

Tipy a rady, co si procvičit, a hlavně, jak úspěšně zvládnout přijímačky na Masarykovu univerzitu.

Pokud máte podanou přihlášku na Masarykovu univerzitu do bakalářského studia nebo na dlouhého magistra, na většině oborů vás čekají takzvané Testy studijních předpokladů. Fungují jako jednotné přijímací řízení pro všechny fakulty s výjimkou lékařské fakultyfakulty sportovních studií (na fakultě sociálních studií jsou jednou z možností).

Test studijních předpokladů (TSP) prověří vaše schopnosti úspěšně studovat a porovná je se všemi ostatními uchazeči, kteří psali stejnou variantu testu. Výstupem tohoto porovnání je takzvaný percentil, tedy číslo, které vyjadřuje procento méně či stejně úspěšných uchazečů v dané variantě. Může se pohybovat od 0 do 100 a všichni s podanou přihláškou na stejném oboru podle něj budou seřazeni.

Výhodou je, že pokud se hlásíte najednou na víc oborů, absolvujete test jen jednou. TSP se v roce 2018 uskuteční 21. a 22. dubna ve více městech v Česku i na Slovensku.

Šest subtestů, 60 otázek, 100 minut
V testu budete odpovídat na 60 otázek v šesti subtestech – verbální, numerické, analytické a kritické myšlení, prostorová představivost a kulturní přehled. Na jejich zodpovězení máte 100 minut. Zadání testu je v češtině s výjimkou deseti položek v anglickém jazyce. U každé otázky máte na výběr z pěti možností, z nichž je jen jedna správná.

„Moje příprava spočívala v tom, že jsem řešila varianty z webu Muni z posledních dvou let a vždycky na čas, abych s ním počítala už od začátku. Nejlepší mi přišlo zkusit si několik variant a podle nich zjistit, jaké oblasti mi jdou nejvíc. Těmi jsem pak naostro začínala,“ líčí své zkušenosti Julie Patková. 

Podobně postupoval i Vojtěch Šulc. „Pravidelně jsem si dělal jeden z testů, které jsou na webu Muni. Nejdřív mi to zabralo třeba i hodinu a půl, ale postupem času se mi podařilo čas potřebný k vyplnění jednoho testu srazit klidně i pod čtyřicet minut. U zkoušky naostro byla příprava dost znát, po celou dobu jsem měl pocit, že vím, co dělám a že to dobře dopadne.“

A jak funguje hodnocení? Za správnou odpověď je jeden bod, chybná odpověď je minus čtvrt bodu, žádná odpověď je za nula bodů.

Přečtěte si, co obnášejí jednotlivé sekce, pod mezititulky najdete odkazy na podrobnější návody a možnost procvičit si některé typové úlohy.

Prostorová představivost
Jaké typy příkladů v této sekci čekají? Setkat se můžete třeba s kostkami, papírovými draky, úkoly na kvantifikaci plochy, trojrozměrnými objekty, vrstevnicemi, dlaždicemi, šachovnicemi a dalšími úlohami. Vedle přirozené schopnosti prostorové představivosti a jejího doplnění logickým myšlením nejsou třeba žádné specifické znalosti a dovednosti.

Verbální myšlení
Tento oddíl tvoří položky jako skládání slov, víceznačnosti, významové vztahy, dokonavost a nedokonavost nebo pravdivost vzhledem k významu či kvantifikátory. Verbální myšlení patří mezi studenty k oblíbenějším oddílům. Klíčová je jen znalost pravidel jazyka a slovní zásoby.

Numerické myšlení
Pro úspěšné zvládnutí této části je třeba umět vyřešit různé matematické operace. Příklady se často dají vypočítat poměrně rychle a bez zdlouhavého uvažování. Se zvládnutím hodně pomáhá procvičit si vybrané typy úloh.

Analytické myšlení
V oddíle analytického myšlení narazíte na nejrůznější typy položek, jako jsou množiny, porovnávání, definice, nápisy, úsudky, úvahy o poměru, průměru či rozdílu a mnoho dalších. Kromě logického myšlení nevyžaduje tento subtest žádné specifické znalosti ani dovednosti.

Kritické myšlení
Subtest ověřuje schopnost kriticky posoudit a vyhodnotit předložené informace. Budete mít za úkol posoudit odpovědi nabízené pro konkrétní situaci popsanou v zadání úlohy a vyhodnotit vhodnost uvedených závěrů. Využijete zde dobré argumentační schopnosti. Potřebné znalosti odpovídají přírodovědným a humanitním základům ze střední školy.

Kulturní přehled
Oddíl kulturního přehledu je velmi rozmanitý. Otázky, se kterými se setkáte, se můžou týkat pojmů, geografie, světových i českých významných osobností či náboženství. Vedle toho také dějinných událostí, výtvarného umění, mezinárodních organizací či kulturních epoch a dalších témat. Zúročíte své znalosti ze střední školy, a to především z dějepisu, základu společenských věd, výtvarné a hudební výchovy a zeměpisu.

Hlavní novinky