Přejít na hlavní obsah

5 věcí, které byste měli vědět o novém studijním řádu

 Od září platí nová verze studijnho řádu a o některých změnách je určitě dobré vědět.

Studijní a zkušební řád je dokument, který jste dost možná nikdy nečetli, ale přitom se na univerzitě denně skoro určitě řídíte pravidly, která z něj vyplývají. Od září platí jeho nová verze a o některých změnách je určitě dobré vědět.

1. Nové podmínky pro postup do dalšího semestru u souběžných studií

Těch, kteří pravidelně plní své povinnosti ve všech svých studiích, se tedy změna příliš nedotkne, jen si budou muset přesněji hlídat hranici 20 kreditů. Pro ty, kteří si studium byli zvyklí hodně rozvolňovat a třeba si v některém semestru skoro nic nezapsat, je změna zásadnější.

Co si hlídat

Tenhle bod se týká jen těch, kteří mají více souběžných studií nebo o něčem takovém uvažují. Pro zápis do dalšího semestru, poprvé tedy do jarního semestru 2018, musíte získat minimálně 20 kreditů v každém svém rozjetém studiu. Tedy ne dohromady za všechna svá studia jako doposud. Ale pozor, neplést souběžná studia s dvouoborovým studiem, takzvaných dvouoborů se změna nijak nedotýká.

Proč tato změna? Cílem je zamezit tomu, aby vysokoškoláci nechávali běžet další studia, i když v nich neabsolvují prakticky žádné předměty. Často pak taková studia totiž nedokončí, což stojí peníze a ubírá možnost studovat jiným.

2. Větší uznávání předmětů z předchozích studií

Pokud neúspěšně ukončíte nějaké své studium nebo přestupujete do příbuzného oboru, měli jste už dřív možnost nechat si uznat dříve absolvované předměty. Praxe však nebyla jednotná a zpravidla se uznávaly jen předměty do hodnocení C. Nově se budou předměty uznávat až do hodnocení E, ale s podmínkou, že jste je museli ukončit maximálně před třemi lety.

3. Povolená absence

Nový studijní řád vysokoškolákům garantuje možnost využít minimálně jednu absenci v předmětu. I když řada učitelů určitý počet absencí v seminářích zpravidla toleruje, mohlo se stát, že tomu tak nebylo. Nově je tato možnost přímo zakotvena v řádu.

4. Opakování úspěšně složeného předmětu

Jestli je červený diplom nebo prospěchové stipendium váš cíl, bude vás hodně zajímat tento bod. Dostáváte totiž nově možnost opravit si sice úspěšné, ale z vašeho pohledu ne dost dobré hodnocení zkoušky. Například v případě, že dostanete hodnocení D, můžete se ještě jednou pokusit získat A. Riskujete ale, že hodnocení bude horší. Započítá se totiž to z posledního pokusu.

5. Nová známka: X

Snad se vám to nestane, ale každopádně od tohoto semestru se můžete v Informačním systému MU setkat s novým typem hodnocení předmětu. Ve známkování bude vypadat jako X a znamená to nesplnění úkolů v průběhu semestru, a tedy nepřipuštění ke zkoušce.

Přečtěte si řád

Tohle všechno je samozřejmě jenom výběr těch největších novinek. Určitě nezaškodí si nový řád aspoň v rychlosti prolistovat. Najdete ho na úřední desce na webu univerzity nebo v Informačním systému MU i s výkladem.

Hlavní novinky