Student

Jak nezabloudit v ISu

IS (
http://is.muni.cz/) je zkrátka rozsáhlý univerzitní informační systém, jehož prostřednictvím v současnosti probíhá veškerá agenda spojená se studiem na MU. Díky délce své existence, která začala už v roce 1998, zahrnuje dnes IS velké množství užitečných služeb. Přesto je to stále ještě záležitost, na kterou si zejména studenti prvních ročníků často spíše stěžují, než aby ji chválili. Obzvláště ze začátku studia totiž není zrovna lehké se s ním sžít.