Přejít na hlavní obsah

Šance, která se nemusí opakovat

Lékařský technologický park ICRC Brno vytvoří v oblasti lékařských věd platformou, umožňující integrovat intelektuální potenciál nejen brněnských akademických institucí, ale v určitých aspektech České republiky jako celku. Vytvořením logistické sítě spolupracujících tuzemských a zahraničních institucí vznikne jeden z největších mozkových trustů na území Evropské unie. Z této skutečnosti vyplývá význam ICRC pro stabilizaci a rozvoj intelektuálních zdrojů – nejcennějšího kapitálu, který naše země má.
Přímá vazba na zahraniční akademické a průmyslové strategické partnery a zajištěný přístup k zahraničním finančním zdrojům umožní realizovat i velmi náročné projekty výzkumu a vývoje na území České republiky, a to i při dosud podhodnocených investicích ČR v oblasti výzkumu. Reálnost cílů projektu je podpořena podepsanými dokumenty, vyjadřujícími zájem klíčových zahraničních akademických i průmyslových strategických partnerů odlouhodobou spolupráci s ICRC. Je vytvořen systém přímého propojení ICRC Brno s výzkumnou infrastrukturou Mayo Clinic. Klíčovou roli při řízení spolupráce ICRC a Mayo Clinic bude mít Mezinárodní vědecký poradní sbor, ve kterém bude paritní zastoupení předních odborníků z Mayo Clinic a České republiky.

MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. působí od roku 2001 jako odborný asistent na Mayo Clinic v Rochesteru.
MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. působí od roku 2001 jako odborný asistent na Mayo Clinic v Rochesteru.
Realizační tým Projektu má rovněž dlouhodobou úspěšnou bilanci při získávání finančních zdrojů od zahraničních grantových agentur, například National Institute of Health (Bethesda, USA – hlavní grantová agentura USA pro lékařský výzkum s ročním rozpočtem 30 miliard dolarů). Ochrana intelektuálního vlastnictví a jeho komerční využití bude integrální součástí všech projektů řešených ICRC. I v těchto oblastech bude možné navázat na zkušenosti řešitelského týmu (tři patentové aplikace registrované v USA, šest dalších v přípravě), opírající se o know-how Mayo Medical Venture – patentového oddělení Mayo Clinic s více než třicetiletou zkušeností v dané oblasti.

Prioritní orientace ICRC Brno na mezinárodní projekty a silný aplikovaný výzkum s navazujícími průmyslovými aplikacemi jasně odlišují ICRC Brno od zaměření Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Financování provozu ICRC bude zajištěno primárně z vlastních zdrojů a nepovede k navýšení výdajů ze státního rozpočtu. Nedojde ke vzniku nových zdravotnických zařízení, ale k transformaci stávajících pracovišť do generačně nového centra. Realizací projektu ICRC rovněž nedojde k navýšení čerpání prostředků ze zdravotního pojištění.

Projekt ICRC Brno představuje platformu pro vytvoření těsné euroamerické spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání, špičkové průmyslové výroby a lékařské péče. Česká republika, Jihomoravský kraj a město Brno mohou být v srdci tohoto dění. Vláda České republiky dne 7. července 2005 vzala záměr projektu ICRC Brno na vědomí a doporučila předložit Projekt v krátké době k finálnímu schválení. Obdobně jako u jiných projektů tohoto typu nemá projekt ICRC Brno pouze příznivce, ale také své oponenty, díky jejichž aktivitám se celý schvalovací proces významně zpomalil. Zájem předních akademických i průmyslových zahraničních partnerů o vědeckou spolupráci nelze udržet věčně a to už z toho důvodu, že na vytvoření centra podobného typu pracuje několik západoevropských zemí. Česká republika je však v přípravě lékařské výzkumné základny nového typu zatím stále ještě nejdále. Projekty typu ICRC se nerodí každý den, a proto doufám, že sporné otázky se podaří v blízké době vyřešit a následně dosáhnout schválení Projektu. V opačném případě by mohla Česká republika propásnout šanci, která se nemusí v blízké době opakovat.

MUDr. Tomáš Kára, Ph.D.
vedoucí projektu ICRC

Hlavní novinky