Přejít na hlavní obsah

Odpovědné chování vůči planetě a klimatu patří mezi priority univerzity

Každý z nás může přispět drobnými kroky k tomu, abychom se chovali odpovědně vůči planetě a mysleli na budoucí generace. Odpovědné chování patří dlouhodobě k prioritám Masarykovy univerzity.

Část programu filmové přehlídky Ekofilm, jejímž tématem byly klima a jeho změny, uspořádala letos Fakulta sociálních studií MU.

Téma udržitelnosti koresponduje s cíli Strategického záměru MU 2021–2028 a Masarykově univerzitě se ho daří propisovat do stále více činností. V rámci respektování a rozvíjení principů udržitelnosti směřuje MU ke společné odpovědné interní kultuře. 

Hlavní oblasti udržitelnosti na Masarykově univerzitě jsou čtyři. V první s názvem Věda a výzkum MU řeší desítky evropských i národních výzkumných projektů s přímým dopadem na kvalitu života lidí nejen v jihomoravském regionu. Ekonomicko-správní fakulta MU například získala projekt DiCiM, zaměřený na digitalizaci výrobních systémů v cirkulární ekonomice. Vědci z centra RECETOX Přírodovědecké fakulty MU zase sledují životy tisíců brněnských rodin, výsledkem je studie CELSPAC – výzkum pro zdravou budoucnost. 

V oblasti Vzdělávání MU seznamuje studenty v každém věku s globálními výzvami i nejnovějšími trendy a vede je k zodpovědnosti k sobě, prostředí i společnosti. Na začátku října byla spuštěna kampaň #MUNISAVES, jejímž cílem je přispět k úspoře elektřiny, vody a plynu. V souladu se svou strategií vede MU své zaměstnance a studenty k odpovědnému chování prostřednictvím tzv. Desatera energetických úspor.

Co se týká oblasti Prostředí univerzity, v ní se MU chová jako odpovědně řízená instituce, která vytváří funkční a inspirující zázemí pro excelentní vzdělávání a výzkum. Univerzita se snaží o to, aby svou spotřebu řídila chytře a využívala při tom obnovitelné zdroje energie. Úspěšný energetický management začíná na univerzitě již při výstavbě budov.

V oblasti Odpovědnost a vnitřní kultura patří mezi základní demokratické hodnoty, jež jsou zároveň nedílnou součástí vnitřní kultury MU, úcta, vzájemný respekt, solidarita a partnerství při veškerém jednání.

Kromě hlavních oblastí udržitelnosti se Masarykova univerzita zaměřuje i na další aktivity. V listopadu vypsala pro studenty soutěž a v příštím roce rozdělí mezi nové projekty navržené studenty a zaměstnanci MU dva miliony korun z KoMUNItního fondu.

Velmi intenzivně je na MU rozvíjena operativní agenda udržitelného fungování - vznikl tak poradní orgán rektora Rada pro udržitelný rozvoj, byly zprovozněny webové stránky sustain.muni.cz či proveden audit odpadového hospodářství univerzity. Na něj navazuje tvorba strategie pro nakládání s odpady. Masarykova univerzita také koordinuje projekt University leaders in SDG, ve kterém mimo jiné propojuje stakeholdery z 24 českých univerzit.

Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity letos také byla spolupořadatelem environmentální filmové přehlídky EKOFILM. Hlavním tématem festivalu, který se uskutečnil od 12. do 15. října, byly klima a jeho změny. 

Hlavní novinky