Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita třídí, řídí se strategií Zero waste

Negativní dopady na životní prostředí má mimo jiné také vytvářený odpad. Masarykova univerzita se snaží o minimalizaci produkce odpadu a zvyšování podílu odpadu recyklovaného. Vedení MU proto schválilo Strategii pro udržitelné nakládání s odpadem a prevenci jeho vzniku.

Při přípravě strategie, která je určena pro roky 2023 až 2028, se Masarykova univerzita inspirovala a vycházela z interního auditu odpadového hospodářství univerzity, který zajistil Institut pro udržitelnost a cirkularitu (SCI). Audit byl realizován v roce 2021 a výstupy z něj jsou reflektovány v budoucích opatřeních v oblasti odpadů směrem k udržitelnosti.

Klíčovým principem této strategie je Zero waste koncept, jehož základním pilířem je předcházet vzniku odpadu. Koncept vysvětlují tři hlavní zásady (3R z anglického Reduce, Reuse, Recycle):

1. Zredukovat – množství věcí, které si kupujeme, a množství odpadu, který každodenně produkujeme.

2. Znovu použít – před vyhozením hledat pro věci nové využití. Základním předpokladem je se vždy zamyslet nad tím, co chceme vyhodit. „Nemůžu tohle staré tričko někam darovat nebo vyměnit s kamarádkou?“ „Co tuhle sklenici od okurek použít jako vázu?“

3. Recyklovat – žlutý kontejner je na plasty, modrý na papír a zelený na sklo. Recyklovat jde ale i mnohem sofistikovaněji, více do hloubky. Například biologický odpad můžeme s pomocí kompostéru proměnit v žížalí čaj, po němž nám rostliny porostou až do nebe.

Zero waste ale není jen koncept, ale hlavně životní styl, kde se snažíme přizpůsobit naše každodenní aktivity a nákupní zvyklosti tak, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí odpadem. V principu jde o to, nekupovat tolik zbytečných věcí a produkovat tím odpad, který se bude rozkládat desítky, mnohdy i stovky let. Nemusíte hned bezmyšlenkovitě likvidovat všechna brčka na světě. Stačí, když se nad svojí spotřebou víc zamyslíte a své spotřebitelské chování třeba jen lehce poupravíte, krůček po krůčku. Vyměňte igelitky a sáčky za vlastní látkové tašky, noste s sebou znovupoužitelnou lahev na pití a kávu a nekupujte tolik věcí, které nutně nepotřebujete.

Rektorát jde příkladem
Papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, elektroodpad a směsný odpad. Na všechen tento odpad nyní v budově Rektorátu Masarykovy univerzity najdou jeho zaměstnanci a návštěvníci odpadové nádoby – koše.

Je jich celkem 250 a jsou umístěny na dobře viditelných a dostupných místech.

Pokud si nejste jistí, jak odpad třídit, pomohou vám informace, které najdete na webových stránkách sustain.muni.cz. V sekci odpady a recyklace má každá kategorie svoji podstránku, na potřebné informace se dostanete také pomocí QR kódu, který bude umístěn na odpadové nádobě.

Zajímavostí může být, že do správné nádoby můžete nyní odnést i ohryzek od jablka nebo kávovou sedlinu.

MUNI výzva
Odpadové nádoby pro výše popsané třídění, které se nachází na rektorátu, jsou označeny pomocí jednotného vizuálního stylu Masarykovy univerzity. Systém je tudíž lehce přenositelný na všechny fakulty a pracoviště Masarykovy univerzity.

Pokud vás systém inspiroval a máte zájem se připojit, kontaktní formulář najdete na webu www.sustain.muni.cz nebo pište na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Rozhodnutí pořídit speciální nádoby na odpad reaguje na výsledky ankety ke třídění odpadů na MU, která se uskutečnila v polovině roku 2022.  Na patnáct otázek odpovědělo 230 respondentů. V oblasti otázek, co by se v systému třídění odpadu na Masarykově univerzitě mělo zlepšit, kladli ti, kteří odpovídali, důraz na lepší dostupnost a viditelnost a také možnost třídit specifické druhy odpadu – například bioodpad, sklo a kov.

Hlavní novinky