Přejít na hlavní obsah

Výzva pro podávání interních projektů inovací ve výuce

Zelenou mají inovativní metody simulační, projektové a badatelsky orientované výuky.

Ve středu 1. března 2023 se otevřela výzva pro podávání interních projektů na podporu inovací v klíčových vyučovacích předmětech studijních programů Masarykovy univerzity. Výzva je součástí Programu na podporu strategického řízení vysokých škol MŠMT. Podpořeny mohou být projekty, v jejichž rámci budou zavedeny anebo rozvíjeny inovativní metody simulační, projektové a badatelsky orientované výuky. Pro žadatele o projekty inovací ve výuce se 7. března uskuteční online seminář. Více informací k projektové výzvě i k semináři pro žadatele najdete na stránce “Interní podpora kvality výuky” Portálu pro zaměstnance. 

Simulační výuka vychází z principů zážitkové pedagogiky a propojuje tak teorii s praxí a zkušenostním učením. Při simulaci studující získávají a prohlubují své vědomosti a dovednosti pomocí rekonstrukcí reálných situací připravených na základě speciálních scénářů nebo pravidel. To vše se odehrává v bezpečném prostředí, které zároveň umožňuje studujícím různé situace neustále opakovat a analyzovat tak své postupy. V rámci simulační výuky lze využívat např. trenažéry či figuranty, případně se výuka může odehrávat za pomoci rozšířené anebo virtuální reality. Často se také využívají simulační hry, v nichž studující vstupují do fiktivní situace a řeší komplexní problém, který má reálné jádro, anebo dochází k rozdělení rolí, kdy se podle předem připraveného scénáře řeší fiktivní situace s reálným základem.  

Projektové vyučování tvoří rozsáhlý uspořádaný systém činností vyučujících a studujících, kde mají dominantní roli aktivity studujících. Zakládá se na propojení praxe (reálných situací) a teorie (nabytých vědomostí) v cílené činnosti studujících, kteří společně nebo samostatně vytvářejí konkrétní výstup (produkt). Často se jedná o multidisciplinární projekty, jejichž témata jsou skutečná a pro studující důležitá či užitečná. 

Při badatelsky orientované výuce se studující staví do role výzkumníků a výzkumnic a učí se pracovat a uvažovat jako oni. Studující tak pouze nepřijímají dosavadní vědecké závěry, ale sami je objevují či vytvářejí. Cílem není pouze nalézt odpověď na výzkumnou otázku, ale také naučit se samostatně bádat, analyzovat, posuzovat, prezentovat závěry a zpracovávat teoretické poznatky.  

Všechny tři metody výuky podporují interaktivitu ve vysokoškolském vzdělávání a vedou ke zvyšování kvality a větší efektivitě ve výuce. 

Hlavní novinky