Přejít na hlavní obsah

Fukušima a budoucnost energie z jádra

Skutečný dialog nad argumenty nahradily dva stejně nedůvěryhodné monology.

Ve věku rychlého „www světa“ vytváří každá událost přinejmenším dvě informační vlny. První vlna, kterou bych pracovně označil jako bulvární, přináší rychlé a zároveň emocionálně vypjaté zprávy, které dokáží vzbudit nadšení či děs, ale spolehlivě zabrání jakékoliv smysluplné kritické reflexi. Ta může přijít teprve po odlivu bulvárního zájmu a emocionálního třeštění. Pokusme se – alespoň na chvíli – podívat na události v japonské Fukušimě s jistým odstupem a pohledem přesahujícím týdenní senzaci.

Podle mého názoru přináší fukušimská série nehod ústící do velké jaderné havárie následující poznání:

A. Jaderné havárie v Three Mile Island a Černobylu nebyly – z pohledu přesahujícího jedno desetiletí – výjimečné události, které se díky vědeckému pokroku nebudou opakovat. Provoz jaderných elektráren s sebou prostě nese nenulové riziko významné havárie a toto riziko přináší ve zhruba 20letém cyklu nehodu, která znamená přinejmenším lokální katastrofu. Řečeno stručně, jádro není na 100 % bezpečné.

B. Bezpečnost jaderných elektráren se přesto v čase zvyšuje. Moderní jaderné elektrárny negarantují bezpečí, ale přesto výrazně zmírňují rozsah potenciální katastrofy. U žádné moderní jaderné elektrárny nehrozí katastrofa rozsahu Černobylské havárie a argumentování Černobylem po Fukušimě paradoxně spíše ztrácí, než nabývá na síle.

C. Z mého pohledu téměř nejhorší je však poznání třetí – téma bezpečnosti jaderných elektráren si pro sebe monopolizovaly dvě velmi nedůvěryhodné skupiny a skutečný dialog nad argumenty nahradily dva stejně nedůvěryhodné monology nekritického NE! a nekritického ANO! Protijaderní aktivisté opakují třicet let starou sérii argumentů a z informací, které z Japonska dostáváme, filtrují pouze ty, které se jim do jejich vidění světa hodí. O nic lepší však není ani PR strategie provozovatelů jaderných elektráren a jejich – často placených – podporovatelů, kteří dělají to samé co protijaderní aktivisté, pouze s přepólovanými znaménky.

Odpověď na otázku, zda jadernou energii ano či ne, tak zaniká v hotovém tsunami manipulací fanatiků NE! a dobře placených PR managerů ANO! A to je – přinejmenším – velká škoda.

Bohuslav Binka,
Fakulta sociálních studií MU

Hlavní novinky