Přejít na hlavní obsah

Třetí termíny zkoušek

Třetí termín, tedy druhý opravný, je mimořádný prostředek a jako takový by měl být podle mého názoru zachován. Kdyby byli studenti dostatečně zodpovědní a sami usilovali o to, aby měli všechny zkoušky co nejdříve s co nejlepším výsledkem hotové, nebylo by vůbec potřeba počet třetích termínů regulovat, anebo ještě lépe – třetí termíny by nebyly potřeba vůbec. Skutečnost je však jiná a mnozí studenti potřebují mít před sebou vidinu strašáka třetího termínu, jako něčeho mimořádného. Když bude počet třetích termínů, které má student k dispozici, omezený, bude student více dbát na to, aby jich nemusel využít, protože by se tím dostával do vážné situace. Zcela neomezený počet třetích termínů tedy podle mě být nemá.

Myslím si ale, že třetí termíny by úplně zrušeny být neměly. Je totiž lepší udělat zkoušku ve třetím termínu v řádném semestru, než předmět opakovat příští rok a znovu se na něj připravovat v dalším zkouškovém období. A to jak pro studenty, tak pro pedagogy. Je mi líto mých kamarádů, kteří si z předchozího ročníku vlečou předměty do letošního zkouškového období a zvláště těch, kteří se báli využít jeden z třetích termínů, které mají k dispozici, a loni tak zkoušku dělali jen dvakrát. A stejně je mi líto pedagogů, kteří se znovu ve stejném předmětu potkávají s týmiž studenty, a co hůře, v některých případech tito studenti zabírají místo těm studentům, pro které je předmět určen. Proto jsem proti tomu, aby se počet třetích termínů, které mají studenti k dispozici, snižoval. Dalším argumentem pro třetí termíny je fakt, že se při nich někdy písemná forma nahrazuje formou ústní. Učitel tak má šanci zjistit, v čem je u daného studenta problém.

Navrhuji ovšem jiné nové pravidlo. Zdá se mi, že už je trochu příliš, když student skládá zkoušku až na šestý pokus. To v případě, že v prvním roce využije řádný, opravný a třetí termín, v druhém roce pro neúspěch předmět opakuje a znovu využije řádný, opravný a třetí termín. Myslím si, že novou motivací pro méně úspěšné studenty, by byl zákaz použít třetí termín podruhé u stejného předmětu. Pokud se někomu nepodaří ani na pátý pokus udělat nějakou zkoušku, pak už to totiž skutečně asi není jen o tom, že se mu to zrovna teď nepodařilo, že měl smůlu na otázky nebo na zkoušejícího, že zaspal a podobně. A možná že by stálo i za zvážení, zda rovnou nestanovit jako pravidlo, že třetí termín lze využít jen po prvním studiu daného předmětu. Myslím si, že by bylo daleko prospěšnější, kdyby studenti, když už tedy musí, více využívali třetí termíny a méně opakovali předmět v druhém roce. Tím se totiž jejich studium stává náročnějším, studenti si je rozvolňují a délka studia na univerzitě se jim protahuje. A takovým případům by se přeci měl snažit Studijní a zkušební řád MU v zájmu studentů i v zájmu školy předcházet.

Vojtěch Trmač,
student FF a PřF

Hlavní novinky