Přejít na hlavní obsah

Studovat na Harvardu a nehnout se přitom z domu?

Čím dál tím víc světových univerzit nabízí různé kurzy online. A co ty české?

S internetem má student na dosah téměř všechno, co potřebuje. Skripta a knížky v online podobě, encyklopedie, internetové knihovny, prostě informace všeho druhu. K tomu všemu ale přibyla ještě jedna možnost. Když mu studium na vlastní škole nestačí, může se zúčastnit online kurzů pod záštitou renomovaných světových univerzit. Stačí jen vědět, kam kliknout. Vydají se touto cestou i české vysoké školy?

Pod pojmem Massive open online course, neboli MOOC, se ukrývá revoluce v oblasti vzdělávání. Jde o online vzdělávací kurzy, které jsou otevřené široké veřejnosti, tedy každému s přístupem na internet. Jsou bezplatné a posluchač nemusí být studentem školy, která kurz poskytuje. Jejich podoba je různá, celkově se ale jedná o série videozáznamů, tedy jednotlivých lekcí, ke kterým jsou dostupné také další materiály jako odkazy na zajímavé články k tématu nebo i celé publikace.

Online kurzy fungují i v rámci výuky na českých vysokých školách. Jak ale upozorňuje Jitka Brandejsová z Centra výpočetní techniky Fakulty informatiky MU, vysokoškolské vzdělávání je zatím postaveno hlavně na prezenční výuce. Proto na nich převažuje forma Blended Learning (tedy kombinace prezenční výuky s e-learningem) nad formou čistě internetových vzdělávacích kurzů.

„Učitelé na Masarykově univerzitě se ve své výuce spíše zaměřují na konkrétní e-learningové aktivity, které směřují k zefektivnění prezenční výuky. Snaží se o zatraktivnění probírané látky, o názornost obtížných pasáží, o větší zapojení studentů do výukového procesu, o zlepšení výsledků studentů a podobně,“ vysvětluje Brandejsová.

I když žádná česká univerzita dosud nemá svůj vlastní MOOC Masarykova univerzita v budoucnu podobnou nabídku kurzů pro veřejnost připravuje. „Chtěl bych, abychom nejpozději v roce 2015 pár takových kurzů měli a mohli pomýšlet na to, že se staneme partnery některých z MOOC konsorcií,“ doufá prorektor pro strategii Ivan Malý. „Další české univerzity jsou na tom obdobně jako my, jinými slovy, zatím nenabízejí kurzy MOOC, ale intenzivně přemýšlejí o tom, jakou zvolit strategii, aby využili jeho nesporný potenciál co nejlépe,“ říká Malý.

Podle jeho slov se v úkolech na rok 2014 hovoří o zpracování koncepce a také o možném vytvoření pilotních kurzů.

Psychologem za šest týdnů
Mezi nejznámější stránky se širokou nabídkou MOOC kurzů patří Coursera. Nabízí více než pět set kurzů téměř ze všech myslitelných oborů. Za několik týdnů se můžete přiučit základům psychologie, naučit se programovat nebo porozumět světu financí.

V současné době kurzy absolvuje na šest milionů lidí ze všech koutů světa. I proto je u většiny kurzů nezbytná znalost angličtiny, pokud si ale chcete zároveň zlepšit další cizí jazyk, dají se nalézt i kurzy ve francouzštině, španělštině, němčině a jiných jazycích. Například platforma Iversity se sídlem v Berlíně nabízí většinu svých kurzů pro německy mluvící studenty.

Zajímavé kurzy postkytuje také platforma edX, založená před dvěma lety Harvardovou univerzitou ve spolupráci s MIT. Například britská FutureLearn je výjimečná tím, že mezi její partnery kromě univerzit patří Britské muzeum, Britská knihovna a kulturní organizace British Council.

Představu, o tom, co všechno se dá na webu najít, si můžete udělat i na české webu mimoškolu.cz.

Studentka psychologie Zuzana Tomášková by podobnou nabídku mateřské univerzity uvítala. „Zapsala jsem se na pár kurzů na stránce Coursera a občas sleduju přednášky na TED. Nejlepší na nich je, že si je můžu pustit, kdy chci a současně mě nikdo nenutí vypracovávat průběžné úkoly. Můžu se vzdělávat přesně v tom, co je pro mě zajímavé. Myslím, že je to skvělý způsob, jak si rozšířit obzory a naučit se myslet trochu jinak,“ hodnotí klady zahraničních kurzů Tomášková.
Podívejte se na kompletní seznam otevřených MOOC kurzů www.mooc-list.com

Studenti MU mohou získat kredity v online kurzech
Přestože Masarykova univerzita se dosud nepřipojila k světové špičce a vlastní MOOC kurz nemá, online kurzy a e-learning ani tady nejsou neznámými pojmy. „I na Masarykově univerzitě existují velkokapacitní e-learningové kurzy bez prezenční výuky, ve kterých studenti používají e-learningové nástroje poskytované ISem. Ty však slouží pouze našim studentům, podmínkou je aktivní studium na MU a zápis konkrétního předmětu, za který student obdrží kredity,“ vysvětluje Brandejsová. Tyto předměty bývají volitelné a typicky jsou určené pro studenty libovolného oboru.

O výhodách a nevýhodách e-learningu mluví Tamara Váňová z pedagogické fakulty, která několik online kurzů vede. „Výhod je mnoho. Především dosáhnete na mnohem víc studentů. Nabídnete teorii a její procvičení s osobní zpětnou vazbou, to považuji za optimální spojení. Studenti si mohou obsah výuky v klidu lépe promyslet a individuálně se ptát v diskusních fórech, přičemž jim často mohou pomoci i spolužáci a učitel slouží jen jakýsi moderátor,“ vyzdvihuje Váňová.

Zmiňuje ale také nevýhody. „Pokud vyučujete v předmětu, který se realizuje pouze online, nikdy nevíte, kdo vlastně u toho počítače sedí. Studenti mají bohužel tendenci podvádět. Například když jim naopak na výsledku testu záleží, protože ho potřebují jako prerekvizitu pro jiný předmět, někdy si ho nechají napsat někým jiným,“ tvrdí Váňová. „Z obrazovky se samozřejmě může hůř číst, tudíž i učit, což je další nevýhoda,“ doplňuje Váňová.

E-learning v Informačním systému MU letos slaví své desáté výročí. Nástroje pro tvorbu elektronické podpory výuky lze najít na takzvané Elportálu.

Hlavní novinky