Přejít na hlavní obsah

Propojení počítačových učeben je logickým krokem

Elektronická dimenze Masarykovy univerzity se stala součástí akademického života na univerzitě i nepochybnou konkurenční výhodou vůči ostatním vysokým školám nejen v České republice, ale jak ukázalo nedávné udělení ceny EUNIS za excelenci nejlepšímu evropskému univerzitnímu systému za rok 2005, také vůči převážné většině evropských vysokých škol. Rozšíření těchto služeb směrem k podpoře e-learningu, na kterých se v současné době pracuje, tuto dimenzi obohatí o možnosti intenzivního nasazení informačních systémů v zájmu zkvalitnění vysokoškolské výuky na MU.
Vybudování sítě počítačových studoven, ve kterých bude studentům přístupné stejným způsobem organizované a spravované systémové prostředí, přístup k informacím i vlastním datům bez ohledu na stroj, ke kterému student zrovna usedl, je významným krokem, který podporuje efektivní integraci univerzity. V době, kdy byla uváděna do provozu centrální počítačová studovna na Komenského, si spousta lidí myslela, že velká studovna otevřená 24 hodin denně a 7 dní v týdnu je zbytečným výstřelkem, protože do ní mimo obvyklou pracovní dobu nikdo nebude chodit. Zájem studentů o tuto vstupní bránu do elektronické části MU ale potvrdil optimistická očekávání. Logickým krokem, který následuje, je rozšíření počtu těchto pracovišť tak, aby byla studentům na dosah bez ohledu na to, na které fakultě je potřebují využít.

Elektronické prostředí univerzity je budováno pro celou univerzitu, bez ohledu na hranice fakult nebo studijních programů. Je proto zcela přirozené, že standard základního vybavení svým studentům univerzita poskytne také bez ohledu na speciální rysy jednotlivých pracovišť, která se nebudou muset starat o zavedený standard obecných služeb, ale budou mít více prostoru budovat excelenci v akademických disciplinách, ve kterých leží jejich univerzitní poslání. Je zcela namístě podpora takového postupu.

Jiří Zlatuška,
děkan Fakulty informatiky MU

Hlavní novinky