Přejít na hlavní obsah

Držitelé grantů oživí spolupráci v kampusu

Skupina BEAT chce zlepšit komunikaci i organizaci výzkumu.

Zleva: Vítězslav Bryja, Lukáš Trantírek, Jiří Damborský, Pavel Plevka, Karel Říha, Richard Štefl, Martin Anger, Lumír Krejčí a Štěpánka Vaňáčová.

Deset ze sedmnácti českých držitelů prestižního EMBO Installation Grant se sešlo na Masarykově univerzitě. Finanční podporu, kterou přiděluje Evropská organizace pro molekulární biologii, mohou po splnění přísných kritérií získat vědci z několika vybraných zemí, aby měli při návratu do vlasti prostředky k vytvoření vlastní pracovní skupiny.

Odborníci se díky grantům sešli v Brně, kde se teď rozhodli spojit své síly a vytvořili sdružení s názvem Brno EMBO Action Team neboli BEAT. „Hlavním cílem je přinášet náměty, jak zlepšit organizaci výzkumu a komunikace, a tím i úroveň vědy na Masarykově univerzitě. Chceme vyplnit mezeru mezi vedením ústavů, fakult a univerzity, které často už nemá kapacitu k řešení problémů či námětů spjatých s každodenní realitou výzkumné práce, a akademickými pracovníky, kteří si často myslí, že záležitosti, které nás pálí, má řešit vedení,“ přiblížil důvody vzniku sdružení jeden z jeho zakládajících členů Vítězslav Bryja.

Jako příklad uvedl lepší sdílení vědeckých přístrojů, know-how a profesních kontaktů, odbourávání smrtící administrativy, harmonizaci doktorského studia nebo spolupráci zezdola při přípravě konsorciálních grantových projektů.

Devět mužů a jedna žena si dali za úkol přijít s návrhy, které zlepší fungování vědy a kvality života v bohunickém kampusu a odstraní některá organizační omezení, která často pocházejí z doby, než se jednotlivé fakulty a ústavy v kampusu sešly. „Pro uplatnění našich návrhů v praxi hledáme partnery nejen ve vedení univerzity a fakult, ale i mezi ostatními vědeckými pracovníky. Chceme totiž, aby byl Univerzitní kampus v Bohunicích opravdu živým organismem, kde spolu v opravdové, a ne jen proklamované symbióze fungují jednotlivé fakulty a ústavy,“ zdůraznil Bryja.

Prorektor pro vědu Petr Dvořák aktivitu podporuje. „Vítám to jako zdroj nápadů a zpětnou vazbu od lidí, kteří významnou část univerzitní vědy skutečně vytvářejí. Očekávám, že fungování BEATu bude mít pozitivní vliv především na vědecké prostředí kampusové části univerzity.“

Vědci by rádi také zvýšili ve vztahu k vnějšímu světu prestiž biomedicínských oborů, které se v kampusu rozvíjejí. „Ve spolupráci s profesorem Vladimírem Sklenářem se od letošního září podařilo spustit MU Life Science seminář, který každý týden nabízí všem zájemcům z kampusu přednášku špičkových zahraničních, ve výjimečných případech i místních odborníků. Dále bychom chtěli vytvořit jednotný portál pro prezentaci vědy na MU,“ přiblížil Bryja.

Pro lepší komunikaci v rámci bohunického kampusu uvažuje sdružení také o centrální online vývěsce Co se děje v kampusu, kde by byly přehledně shrnuty veškeré přednášky a semináře v daném dni či týdnu.

Hlavní novinky