Přejít na hlavní obsah

Genetici varují před komerčními testy DNA

AnotaceRaillyovaDokumentem nazvaným Hrozí zneužití – diskreditace lékařské genetiky, který se v únoru objevil na veřejnosti, se významná skupina českých lékařů snaží upozornit na nebezpečí, která se otevírají v souvislosti s komerčně nabízenými genetickými službami. „Zodpovědnost, nikoli strach z konkurence nás vede k argumentaci proti takovýmto aktivitám, a to nejen z hlediska odborně-vědeckého, ale i etického,“ stojí psáno ve varovném článku. K němu se mimo jiné přihlásili předseda etické komise ministerstva zdravotnictví Petr Hach či předsedové Společnosti lékařské genetiky a Společnosti lékařské etiky Petr Goetz a Jan Payne. Situaci jsme si nechali vysvětlit od Renaty Gaillyové, primářky Oddělení lékařské genetiky ve Fakultní nemocnici Brno.

V čem vidíte hlavní problém komerčně nabízených testů DNA?
Hlavní problém vidím v tom, že je zcela obcházena lékařská genetika, která je zaměřena na konzultační činnost a práci s rodinami, které mají problémy s nějakým geneticky podmíněným onemocněním. Tato činnost skutečně vyžaduje specifické vzdělání, které je ukončeno atestací. Firmy, které u nás působí, pořádají většinou pro praktické lékaře pouze několikadenní kurz, který jistě nemůže nahradit několikaletou praxi a specializaci v lékařské genetice. Tito lékaři vůbec nemusí mít pre- ani postgraduální vzdělání v oblasti lékařské genetiky. Praktický lékař, absolvent krátkého školení, pak má nahradit genetickou konzultaci u skutečného profesionála a to podle mě není možné. Pokud má být takový typ analýzy k něčemu dobrý, pak by měl být impulzem k tomu vydat se na specializované pracoviště lékařské genetiky – lépe ale před testem.

Problém tedy vidíte v náročnosti výkladu těchto analýz?
Ano. Jsem určitě ráda, že je o genetiku takový zájem, protože je to stále ještě oblast, o jejíchž přínosech pro zdraví a prevenci se málo ví. Ale podle mě a podle celé řady českých odborníků v lékařské genetice tyto komerčně nabízené analýzy nejsou správná cesta. Informace o geneticky podmíněných stavech totiž nejsou často jednoznačné a jejich interpretace je problematická. A právě interpretaci věnujeme v lékařské genetice velkou pozornost. Prediktivní testování vyžaduje dlouhé konzultace a vysvětlování všech aspektů takové analýzy. Lidé si totiž často neuvědomují, co všechno pro ně taková zjištění mohou znamenat, a vůbec nevědí, do čeho jdou. Vědět, že mám nějakou dispozici pro rozvinutí určité choroby, je velmi citlivá informace, na kterou navazuje celá řada dalších opatření, a nutná je spolupráce s dalšími klinickými specialisty, případně i klinickými psychology. Pak musí následovat nasměrování na možnou prevenci nebo terapii. Výklad dispozice k multifaktoriálně dědičným chorobám je ještě problematičtější. U nich se projevuje vliv více genů s menším účinkem a také vliv zevního prostředí. Hraje tu roli i specifičnost etnika, rozdíly mezi generacemi a podobně. Odraz do terapie je také velmi komplikovaný.

„K tomu, aby soukromé firmy nabízely testy DNA, jim stačí živnostenský list, což není žádná garance kvality,“ varuje primářka Renata Gaillyová. Foto: Ivana Rusková.
„K tomu, aby soukromé firmy nabízely testy DNA, jim stačí živnostenský list, což není žádná garance kvality,“ varuje primářka Renata Gaillyová. Foto: Ivana Rusková.
Takže není problém ve špatně technicky zvládnutých analýzách?
K tomu se mohu těžko vyjádřit a ani v tom nevidím hlavní problém. Nechci v žádném případě říkat, že tyto společnosti provádějí analýzy špatně. Nicméně k tomu, aby takovou službu nabízely, jim stačí jen živnostenský list, což není žádná garance kvality. Další věc je, že nemají návaznost na klinické genetiky a těžko mohou poskytnout všechno to, co by mělo takovému testování předcházet a také následovat po něm. A v tom vidím i problém s etičností takových služeb. Já sama o sobě říkám, že nevím už skoro nic, protože genetici by měli rozumět v medicíně v podstatě všemu – pro genetika je proto naprosto nezbytná široká interdisciplinární spolupráce, musí neustále konzultovat s jinými specialisty. Genetika se bouřlivě rozvíjí, učíme se vlastně za pochodu a stále nás dovede něco překvapit. Navíc je třeba mít pořád na mysli rozměr sociální, psychologický a etický. Na to klademe opravdu velký důraz.

Jakou nabízí české zdravotnictví alternativu k takovým testům?
Zdravotnictví nabízí genetické poradenství na velmi vysoké úrovni. Bez ohledu na to, co se někdy říká, je české zdravotnictví na špičkové úrovni a lékařská genetika je kvalitní alternativa otevřená všem. Pacient se k nám samozřejmě může dostat sám, i když vhodnější je doporučení od praktického lékaře, který nemusí sám problém specifikovat, ale stačí, že žádá o genetické vyšetření. Může jít například o takzvanou zátěž v rodině – tedy podezření, že se v rodině vyskytla choroba, třeba i opakovaně, která může být geneticky podmíněná.

Jak vypadá takové genetické poradenství?
S pacientem probíráme jeho podrobnou anamnézu od narození – případně i včetně těhotenství – až po současnost, sestavujeme minimálně třígenerační rodokmen, zabýváme se rodiči, prarodiči, sourozenci a dalšími příbuznými, až dospějeme třeba k plánovaným potomkům. Snažíme se velmi podrobně zdravotní stav v celé rodině analyzovat a vyjádřit se ke každému z problémů, který se v rodině vyskytl. Pokud je to možné, tak nabízíme i laboratorní vyšetření k upřesnění a pak odkazujeme na případnou terapii. Vše s pacientem či rodinou konzultujeme.

Vidíte nějaký problém v zdravotnickém systému, který brání využití plného potenciálu lékařské genetiky?
Často lidem říkám, nemáte-li rodinného lékaře, pořiďte si rodinného genetika. Medicína úzce specializovaná je na jedné straně v současném stadiu poznání nutná, ale na druhé straně může chybět právě ten nezbytný komplexní pohled. Samozřejmě, že nechci zobecňovat, ale můj praktický lékař se mě třeba na rodinu nikdy podrobně neptal. Spojitost rodiny je ale velmi důležitá, a to nejen ve vztahu ke zdraví a nemocem. Skutečně je dobré se v rodině zajímat o historii i ve vztahu k chorobám a problémům spojeným se zdravím. Lékařská genetika se touto problematikou komplexně zabývá a v tom spatřuji její genialitu a krásu.

Hlavní novinky