Přejít na hlavní obsah

Univerzita vyzývá uchazeče o studium, aby volili Masaryka

Podávat přihlášky na Masarykovu univerzitu je možné ještě do 28. února.

Už víte koho budete letos volit? Volte Masaryka!

Novou kampaň směřující na uchazeče o studium na vysoké škole dnes spustila Masarykova univerzita. Oslovuje je heslem „Vote Masaryk“ – „Volte Masaryka“. Je to výzva nejen k tomu, aby podali přihlášku na brněnskou univerzitu, ale také, aby se důkladně zamysleli nad volbou svého oboru. Podávat přihlášky do bakalářských a pětiletých magisterských oborů na Masarykově univerzitě je možné až do 28. února.

Univerzita mottem zdůrazňuje svoji dlouhodobou snahu snížit studijní neúspěšnost a množství předčasně ukončených studií, které se na českých vysokých školách pohybuje kolem 40 procent. „Našim cílem je vstoupit s uchazeči do dialogu a pomoci jim ve správné volbě univerzity, fakulty a oboru. Právě v době podávání přihlášek na vysokou školu se rozhoduje o jejich budoucnosti,“ uvedla Hana Svatoňová, prorektorka Masarykovy univerzity pro vnější vztahy.

Všechny důležité informace nutné ke zodpovědné volbě oboru i k objevování toho, co to znamená být vysokoškolákem, najdou uchazeči na webu followmasaryk.cz, odkud mohou také podat přihlášku ke studiu. Hlásit se je možné na devět fakult a celkem 600 oborů. Vloni podali uchazeči o studium v bakalářských a pětiletých magisterských oborech téměř 40 tisíc přihlášek, přijato jich bylo 15 tisíc. Univerzita má v současnosti 32 tisíc studentů.

Letošní kampaň pro univerzitu vytvářela brněnská komunikační agentura Aetna, která navázala na svoji loňskou práci, kdy se symbolem univerzity stala podobizna prezidenta Masaryka. Ten i letos zve uchazeče ke studiu prostřednictvím facebookových statusů, memů, pohyblivých gifů nebo krátkých videí. Uživatelé Facebooku si také mohou přidat nápis „Vote Masaryk“ do své profilové fotografie.

Aby uchazeči Masarykovu univerzitu poznali na vlastní kůži, zve je škola v průběhu ledna a února na sérii dnů otevřených dveří. Jako první se 13. ledna otevře Lékařská fakulta MU, jako poslední 16. února Fakulta informatiky MU. Přehled termínů za všech devět fakult je dostupný na webu univerzity.

Video Vote Masaryk

Podívejte se také na video z Open Day Muni

Hlavní novinky