Přejít na hlavní obsah

Poprvé zasedl Akademický senát MU. Předsedou zvolil Balíka

Po další tři roky povede senát Stanislav Balík z Fakulty sociálních studií MU. Šéfkou studentské komory se nově stala Michaela Tvrdoňová.

Členové Akademického senátu MU po prvním zasedání.

V čele Akademického senátu MU bude i v dalším tříletém funkčním období dosavadní předseda Stanislav Balík. Na své ustavující schůzi ho v pondělí ve funkci potvrdil nový senát, když v tajné volbě získal jako jediný kandidát 29 hlasů.

Předsedkyní Studentské komory Akademického senátu MU byla již koncem minulého týdne zvolena Michaela Tvrdoňová, která ve funkci vystřídala Ondřeje Vymazala. Volba předsedy Komory akademických pracovníků se odehraje na jejím prvním zasedání v nejbližších týdnech.

Vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií MU Stanislav Balík řídí z pozice předsedy univerzitní senát od září 2015, kdy ve funkci vystřídal tehdejšího předsedu Michala Bulanta, který se stal prorektorem.

Stanislav Balík je vedoucím katedry politologie.

„Pro práci v tomto funkčním období bude klíčová aktivita všech tří stálých komisí senátu, kterou se v minulém období podařilo nastartovat,“ řekl Balík před svým zvolením. Roli předsedy senátu pak přirovnal k postavení starosty, který sice jako řádný člen samosprávného orgánu hájí určité zájmy a názory, jednání se však snaží řídit jako nestranný moderátor.

Na pondělním ustavujícím shromáždění zvolil padesátičlenný senát členy a vedení volební a mandátové komise, které bude i nadále předsedat Pavel Lízal, ekonomické komise, v jejímž čele zůstane Josef Menšík, a legislativní komise s předsedkyní Veronikou Smutnou. Nově senát schválil také vznik komise pro záležitostí doktorského studia a začínajících vědeckých pracovníků, která bude poradním orgánem senátu pro dané otázky.

Senát se také zavázal zajistit vždy nejpozději 14 dní po zveřejnění zápisu ze svého jednání zveřejnění anglické verze usnesení a udržovat anglickou verzi svých webových stránek.

Senát veřejné vysoké školy se zákona rozhoduje o významných otázkách týkajících se směřování univerzity. Mimo jiné schvaluje vnitřní předpisy školy i jejích součástí, schvaluje rozpočet nebo výroční zprávu o činnosti a hospodaření. Dává také rektorovi souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady. Mezi zásadní pravomoci patří i to, že hlasuje o návrhu na jmenování rektora.

Hlavní novinky