Přejít na hlavní obsah

Slovník roku je z Muni. Rozsáhlé dílo o češtině je zdarma online

Nový encyklopedický slovník češtiny vytvořený na Masarykově univerzitě ocenila Jednota tlumočníků a překladatelů.

Velké ocenění náročné práce se dostalo autorům Nového encyklopedického slovníku češtiny, který společně vytvářeli odborníci z Filozofické fakulty a Fakulty informatiky Masarykovy univerzity. Jednota tlumočníků a překladatelů jim na konci ledna udělila cenu Slovník roku 2018, takže je vyzvedla jako nejlepší z 63 přihlášených projektů.

Na tvorbě vítězného slovníku se podílelo 190 lingvistů ze 13 zemí světa a výsledkem je bezmála 1600 hesel vysvětlujících přes 7000 lingvistických pojmů – od fonetiky a lexikologie přes dialektologii a etymologii až po moderní mezioborové disciplíny, jako je počítačová lingvistika nebo sociolingvistika.

Hodnotitelé dílo ocenili i za jeho online verzi dostupnou na adrese www.czechency.org. Rozsáhlý slovník nenabízí jenom texty, obrázky a grafy, ale také audionahrávky českých nářečí nebo videa vysvětlující znakovanou češtinu.

„Za ocenění jsme samozřejmě rádi, patří jazykovědcům, kteří hesla do slovníku napsali, ale také těm, kteří se zasloužili o jeho paralelní zpřístupnění v elektronické i papírové verzi. Pro mě osobně je ocenění důležité také jako zpráva pro Grantovou agenturu ČR, že výsledek jí financovaného projektu byl dobře přijatý veřejností,“ uvedl Petr Karlík, vedoucí celého projektu pracující na Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty MU.

Pokud by někoho zajímalo, jak slovník hodnotí ostatní kolegové lingvisté, nebude to jen tak. V podstatě všichni se totiž zapojili do jeho výroby. „V silách jednotlivce ani žádného kolektivu není reflektovat tematicky tak rozsáhlou a různorodou oblast lingvistiky. Nejlepší vysvědčení slovníku dávají jeho uživatelé, jejichž počet neustále roste,“ podotknul Karlík.

Například za leden tohoto roku zaznamenala webová verze téměř 36 tisíc návštěvníků a za první rok fungování si uživatelé prohlédli více než půl milionu stránek. V lednu hledali nejčastěji podrobnosti o heslech automatické dělení slov, etymologický slovník a výkladový slovník.

To, že se na webu dobře pracuje, je zásluha Aleše Horáka a jeho kolegů z Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky MU. Také jemu zpráva o vítězství udělala radost, bude se mimo jiné hodit při podávání dalších projektových žádostí.

„S kolegou Karlíkem spolupracujeme dlouhodobě, v tomto případě jsme měli na starost technické zajištění editačního procesu. Od začátku se počítalo se zapojením velkého množství autorů, takže bylo nutné zajistit jednotné pracovní prostředí pro všechny a jednotný formát výstupů,“ přiblížil práci Horák.

Jeho centrum vytváří už od roku 2005 takzvanou platformu DEB na výrobu slovníků a od letošního jara startuje projekt na tvorbu specializovaných slovních bank pro státní instituce.

Hodnota Nového encyklopedického slovníku češtiny se podle jeho autorů ještě víc ukáže s postupujícím časem. „Největší smysl bude mít až tehdy, pokud informačně nezamrzne rokem vydání, ale bude v budoucnu poskytovat nové informace ukazující vývoj a aktuální stav jazykovědy a jazykovědné bohemistiky jako její součásti. Elektronická verze právě k tomu přímo vybízí a byl by hřích toho nevyužít,“ podotknul ještě Karlík.

Hlavní novinky