Přejít na hlavní obsah

Výstava ukáže, co dělá Brno pro studenty a studenti pro Brno

Jak jsou vysokoškoláci spjatí s jihomoravskou metropolí představuje výstava v Urban centru na Staré radnici.

Výstavu tvoří především informační panely představující jednotlivé aktivity.

Brno je známé svým vstřícným přístupem ke studentům, kterých se tu na univerzitách vzdělává na 70 tisíc. Právě na spolupráci města s vysokými školami se zaměřuje nová výstava, která v Urban Centru na Staré radnici potrvá až do 23. března. Vstup je volný.

Mezinárodní studentská soutěž MUNISS

Mezi vystavené projekty, které vznikly ve spolupráci města Brna a zdejších univerzit, patří například MUNISS. Soutěž, kterou ve spolupráci s Brnem pořádá pravidelně od roku 2011 Masarykova univerzita, poskytuje studentům všech brněnských vysokých škol a od roku 2016 také Slovenské technické univerzity možnost využít jejich teoretické znalosti, nabyté za dobu studií, v praxi.

Studenti si mohou vyzkoušet spolupráci v mezinárodních týmech či diskutovat s odborníky na vybraná témata. Jedním z úspěšných projektů, který vzešel z nápadů studentů, je projekt Brno iD, původně s názvem Brněnská karta.

Brno Ph.D. Talent
V kontextu Česka unikátní program podpory pro nadějné doktorandy. I díky programu Brno Ph.D. Talent se daří udržet na brněnských univerzitách mladé vědce a zároveň přilákat talentované studenty z jiných univerzit či ze zahraničí. Od počátku projektu v roce 2009 město Brno v sedmi ročnících podpořilo 132 studentů, kterým předalo celkem 42,4 milionu korun. Dlouhodobě jsem v něm nejúspěšnější studenti Masarykovy univerzity.

Brno International Student

Projekt pro spolupráci s aktivní komunitou kolem zahraniční mobility studentů v Brně. Jeho cílem je zapojit studenty brněnských vysokých škol do přípravy konkrétních návrhů na zlepšení kvality života ve městě. V podzimním semestru 2017/2018 byli osloveni všichni vyjíždějící a přijíždějící studenti VUT, v dalších semestrech dojde k rozšíření také na studenty Masarykovy univerzity, VFU a Mendelu.

Metropolitní studentská soutěž

Soutěž, jejíž cílem je využít kreativitu vysokoškolských studentů při řešení reálných projektů v Brněnské metropolitní oblasti a propojit jejich nápady v budoucnu přímo s praxí. Na podzim 2017 se odehrálo první kolo soutěže, během kterého mohli studenti zasílat své nápady prostřednictvím jednoduchého webového formuláře.

Studentské Brno

Spolek, který sdružuje aktivní studenty z pěti největších brněnských univerzit. Společně řeší studentské nápady, které si kladou za cíl zlepšit Brno a život v něm. Ve spolupráci s Magistrátem města Brna se podařilo ustavit tandem tvořený primátorem města a ambasadorem Studentského Brna, kteří o těchto nápadech jednají a případně je pomáhají i realizovat.

Konference KORONA a identifikace nadaných dětí

Žáků s mimořádným nadáním jsou v populaci přibližně dvě až tři procent, čemuž by mělo v Česku odpovídat přibližně 27 tisíc dětí. V současnosti je jich však identifikováno pouhých 932. Pro řešení této nepříznivé situace Centrum rozvoje nadaných dětí působící na Fakultě sociálních studií MU realizovalo v roce 2017 za finanční podpory statutárního města Brna dva projekty: Konference KORONA (KOnference o ROzvoji NAdání) a Vývoj testů pro vyhledávání rozumově nadaných žáků.

Všechny zmíněné projekty i některé další je možné si prohlédnout až do pátku 23. března v Urban centru na Staré Radnici v ulici Mečová 5.

Vždy ve středu výstavu obohatí bohatý doprovodný program plný setkávání, prezentací a besed. 28. února od 17.00 proběhne představení mezinárodní univerzitní soutěže MUNISS a projektu RUGGEDISED. 14. března v 17.00 budou návštěvníci seznámeni se studentskými soutěžemi a výzvami a studentskými stážemi na Magistrátu města Brna. A 21. března v 16.00 završí středeční akce program brněnských studentů ze spolku BEST Brno VUT a Studentského Brna.

Hlavní novinky