Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita slavila akademický svátek

AnotaceDiesDvanáctý ročník akademického svátku Dies academicus oslavila univerzita 14. května. Vedle řady sportovních turnajů a soutěží studentských prací bylo tradičně hlavním bodem programu předávání Cen rektora vynikajícím profesorům a studentům v aule Právnické fakulty. Atmosféra dne byla předznamenána výrazným projevem rektora MU Petra Fialy, který hodnotil situaci spojenou s postupným zaváděním vysokoškolské reformy v oblasti výzkumu i vzdělávání.

Rektor ocenil ochotu současné vlády přijít se změnami, se kterými se dříve příliš otálelo, nicméně varoval před ukvapeností, která v kombinaci s nepřipraveností některých složek státní administrativy může vést k vážným problémům. „Za podobně podstatné, ale morálně horší a ještě nebezpečnější však pokládám selhávání části akademické obce v naplňování jejího poslání tváří v tvář reformám,“ udeřil do vlastních řad rektor Fiala. „Náhle máme ve vysokoškolských reprezentacích mnoho reformátorů, jejichž reformní ethos spočívá v tom, že podporují cokoliv ,shora‘ navrženého, tak jako předtím tiše akceptovali stagnaci, když žádné reformy neprobíhaly,“ odsoudil ostře Fiala nekritičnost řady akademických reprezentantů. Podle rektora je výsledkem to, že ti, kteří byli podobně jako Masarykova univerzita zastánci reformy od začátku, jsou nyní vnímáni stejně jako permanentní odpůrci jenom proto, že mají zájem na tom, aby byla reforma kvalitní, a kritizují jednotlivé aspekty.

Dies
Jedním z odborníků, jimž rektor MU předal Cenu za významný tvůrčí čin, byl prof. Rudolf Šrámek. Kniha, za niž ocenění získal, je souhrnem mnohaleté vědecké práce a jeho rozsáhlé zahraniční i domácí publikační činnosti v oblasti teorie vlastních jmen. Foto: Archiv MU.
Svým projevem přímo navázal předseda Akademického senátu MU Filip Křepelka, který mimo jiné kritizoval, jak současné reformní snahy přeceňují roli impact faktoru v hodnocení vědecké práce. Další z vystupujících, hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek, vzápětí ocenil svobodnost akademického prostředí, s jakou se dokáže vyjádřit vůči probíhajícím reformám. „Je pro mě velkou ctí, že smím jako politik při takové příležitosti promluvit. Velice mě těší, že posledních sedm let roste úroveň vzdělávání v Jihomoravském kraji nejrychleji v České republice, a to i díky Masarykově univerzitě,“ dodal Juránek a připomněl podporu kraje vůči aktivitám univerzity, mezi něž patří například projekt Středoevropského technologického institutu.

Po úvodních projevech následovalo předávání Cen rektora. Nejprestižnější Zlatou medaili, která se uděluje jako výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj vědy, kultury a umění a rozvoj Masarykovy univerzity, letos získali tři laureáti. Oceněn byl přední světový fyzikální chemik profesor Jakob Wirz, dále profesor Rostislav Brzobohatý, který se významně podílel na rozvoji geologických disciplín na Přírodovědecké fakultě, a profesorka Zuzana Brázdová, která v uplynulých deseti letech ve funkci prorektorky přispěla k posílení postavení Masarykovy univerzity. „Doba prorektorování je pro mě velmi příjemnou vzpomínkou na dobu, kdy se něco skutečně dělo. Cítila jsem velkou výzvu, když jsem byla přítomná u změn, jako bylo zavádění kreditového systému nebo jednotného studijního řádu,“ uvedla Brázdová.

Další ceny převzalo celkem sedmnáct profesorů a studentů – mezi nimi například historik Tomáš Knoz za svou publikaci Pobělohorské konfiskace, dále Michal Vajda, vedoucí Pěveckého sboru MU, který je držitelem ceny Sbor roku 2007, nebo jeden z nejlepších českých plavců, student Martin Verner.

David Povolný

Hlavní novinky