Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita řeší, jak zdokonalit boj s plagiáty

Vedení zvažuje namátkovou kontrolu starších prací. Zároveň se stále zlepšuje systém Thesis.cz.

Aktuální případy dvou ministrů vlády, kteří se museli vzdát svých pozic poté, co se u nich objevilo závažné podezření z plagování, otvírají debatu, jak ještě lépe zajistit, aby k podobným záležitostem nedocházelo, i když se kauzy přímo netýkají Masarykovy univerzity.

U obou případů shodně platí, že práce nemohly projít softwarem, který umožňuje studentská díla efektivně zkontrolovat, protože jsou staršího data vzniku. Vedení Masarykovy univerzity proto hledá způsob, jak by namátkou nechalo prověřit právě dřívější práce, které vznikly před zavedením systému. Na antiplagiátorských opatřeních, která platí na univerzitě v současné době, se ale nic měnit nebude, protože fungují dobře. 

Podle rektora Masarykovy univerzity Mikuláše Beka není to, že software neexistoval, dostatečná omluva pro odhalené kauzy. Hlavním předpokladem úspěšné obrany před plagiáty vždy byla a bude kvalitní práce vedoucích prací s diplomanty.

„Medializované kauzy ohrožují v očích veřejnosti prestiž všech veřejných vysokých škol. Proto je na místě, abychom namátkově ověřili i na naší univerzitě, zda nedocházelo k prohřeškům. Jen naprostá otevřenost vůči veřejnosti a médiím nám v této věci může zajistit mezi českými univerzitami důvěryhodnou pozici,“ řekl rektor Mikuláš Bek.

Právě nasazením softwaru, který v roce 2006 vyvinul tým Informačního systému (IS) Masarykovy univerzity pod vedením Michala Brandejse, se podařilo možnost podvádění výrazně eliminovat.

Muni začala tento nástroj plošně používat hned v tomtéž roce. V roce 2008 byl pak vytvořen široce dostupný nástroj Theses.cz, do kterého se postupně přidávaly i další české a slovenské vysoké a vyšší odborné školy. Dnes je jich celkem 57. Většina z nich využívá také nástroj Odevzdej.cz, jehož prostřednictvím se ověřuje kvalita seminárních a školních prací.

Jak to funguje

Seminární práce, úkoly a eseje mohou na Muni kontrolovat sami uživatelé v Informačním systému MU v takzvaných Odevzdávárnách (složkách pro sběr úkolů) nebo ve svém osobním prostoru (Můj web, Úschovna). Kontrola závěrečných prací se uskutečňuje přímo v Archivu závěrečných prací MU.

„Je ale potřeba pamatovat na to, že ověření pomocí softwaru je jenom základní vodítko. Hlavní zodpovědnost je na vedoucím práce, který je odborníkem v daném odvětví a orientuje se v patřičné literatuře,“ připomněla Jitka Brandejsová, manažerka vnějších vztahů a marketingu ISu.

Odpovědnost vedoucího práce za provedenou kontrolu je zakotvena ve Studijním a zkušebním řádu MU ve článku 40, který rovněž upravuje povinnost zveřejňování závěrečných prací.

Studenti by také měli vědět, že algoritmus porovnávání se postupně zdokonaluje a rozšiřuje se i společná propojená databáze ověřovaných dokumentů. Systém porovnává dokumenty s dalšími datovými úložišti a zdroji na internetu.

„Nástroje, které využíváme, porovnávají bez ohledu na použitá skloňování, časování, přehození slov a podobně, a to i soubory v jiných jazycích než jenom v češtině. Mají také implementovanou řadu speciálních technických opatření proti různým trikům a nejsou určeny jen pro akademické kvalifikační práce, nýbrž se používají i pro průběžnou činnost studentů,“ podotkla Brandejsová.

Pokud si student přece jen není jistý svými postupy nebo tím, jak se taková kontrola v praxi uskutečňuje, má spoustu možností, kde se ujistit. Základní shrnutí informací o tom, jak se vyhnout plagiátorství a správně citovat zdroje, najde na webu www.muni.cz, všechny ústavy a katedry univerzity svým studentům ale především na začátku akademického roku nabízí řadu seminářů a kurzů, kde se dozví všechny potřebné podrobnosti.

Hlavní novinky