Přejít na hlavní obsah

Smlouva na stavbu Atletické haly Kampus podepsána. Vznikne za tři roky

Zástupci Brna a zhotovitelské sdružení firem dnes podepsali smlouvu. Hala vznikne vedle Fakulty sportovních studií MU.

Hala bude splňovat kritéria mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže.

Představitelé města Brna a zástupci zhotovitelského sdružení firem ve čtvrtek 2. srpna podepsali smlouvu na doprojektování a výstavbu atletické haly v Bohunicích. Poklepali také na základní kámen budoucí haly, která poskytne atletům v Brně chybějící zázemí. Zhotovitelem stavby je sdružení IMOS Brno, HOCHTIEF CZ a SPORT Construction.

„Po více než dvou a půl letech příprav je tento okamžik důležitým krokem pro výstavbu chybějící sportovní infrastruktury v Brně. Atletická hala bude sloužit jak studentům Masarykovy univerzity, tak výkonnostním sportovcům a sportovním klubům. Právě se sportovci a sportovními kluby jsme také řešili nejvhodnější parametry sportovišť a zázemí," uvedl při podpisu smlouvy primátor města Brna Petr Vokřál.

Slavnostní akce se zúčastnil také rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek, univerzita je totiž jedním z důležitých partnerů projektů. Umístění haly v bohunickém kampusu ideálně propojí možnost využití i pro studenty Fakulty sportovních studií MU a ostatních fakult.

„Záměr na stavbu atletické haly jsme jako univerzita dlouhodobě podporovali, spolupracovali jsme i při vypořádání potřebných pozemků. Snažíme se tento projekt také zhodnotit dalšími synergickými aktivitami. Naproti budoucí hale plánujeme například stavbu menzy a konferenčních prostor, které by v případě mezinárodních sportovních akcí mohly poskytnout další zázemí. Držíme zde také pozemkovou rezervu pro stavbu bazénu a podporujeme i snahu města o lepší dopravní dostupnost této lokality," řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Kapacita haly bude 2200 diváků. Půjde o třípodlažní objekt s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími a nosným systémem navrženým tak, aby umožnil nerušené sledování sportovních klání ze všech míst hlediště. Hala splňující kritéria mezinárodní atletické federace pro národní i mezinárodní soutěže pokryje potřeby zimní přípravy brněnských atletických klubů včetně mládežnických i seniorských družstev.

Na realizaci haly již byla zpracována technická studie, která bude podkladem pro zhotovitele. Ten bude mít za úkol zpracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí i stavební povolení a následně podle této dokumentace stavbu zrealizovat.

Symbolické poklepání základního kamene.

„Celková doba realizace stavby bude rozdělena na dvě etapy. 16 měsíců bude trvat přípravná fáze a získávání všech potřebných povolení. Na samotnou stavbu se pak počítá se lhůtou 19 měsíců. Celkem jde o 35 měsíců," upřesnil předseda představenstva společnosti IMOS Brno Robert Suchánek.

Nutnost stavby atletické haly vychází i z Koncepce města Brna v oblasti tělovýchovy a sportu na léta 2011–2016, kterou spoluvytvářeli experti z Fakulty sportovních studií MU. V roce 2015 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při přípravě, výstavbě a provozu atletického centra – atletické haly v Brně, kde se ke spolupráci zavázal Český atletický svaz, statutární město Brno a Masarykova univerzita. 

Hlavní novinky