Přejít na hlavní obsah

V Etiopii opravili hrob děkana právnické fakulty. Zemřel na lovecké výpravě

Místo odpočinku Františka Roučka opravilo české velvyslanectví. Do Afriky právník odešel po komunistickém převratu.

Místo posledního odpočinku profesora Roučka téměř sedmdesát let chátralo. Takhle vypadá po letošních opravách.

V východoafrické Etiopii našlo po komunistickém převratu v roce 1948 útočiště několik významných československých osobností. Jednou z nich byl i František Rouček, blízký spolupracovník Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše a někdejší děkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity.

Rouček se stal jedním z prvních akademiků tehdy zřízené univerzity v Addis Abebě, krátce před svou smrtí byl dokonce navržen na funkci prezidenta Nejvyššího soudu Etiopie. Zemřel v prosinci 1952, nejspíše na následky zranění způsobené lvy během lovecké výpravy.

Místo posledního odpočinku profesora Roučka ale následujících téměř sedmdesát let chátralo. Až letos se podařilo s pomocí Velvyslanectví České republiky v Etiopii hrob zrekonstruovat.

„Profesor Rouček byl jedním z řady zahraničních expertů, které císař Haile Selassie pozval do Etiopie, aby mu pomohli budovat moderní instituce. Společně s dalšími Čechy se zasloužil o dobré jméno republiky ve světě a i díky nim císař Selassie navštívil v roce 1959 Prahu,“ uvedl u této příležitosti Petr Preclík, zástupce velvyslance v Addis Abebě.

Rouček patřil k významným postavám meziválečné právní vědy. V letech 1922-27 působil jako vysoký komisař na československém ministerstvu unifikací zodpovědném za sjednocení zákonů platných v Česku, Slovensku a Podkarpatské Rusi. V roce 1931 získal titul profesora na Univerzitě Komenského v Bratislavě, už rok na to ale odešel na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity, kterou také v letech 1938-39 vedl jako děkan. Ze svého působení v Brně je známý jako tvůrce tzv. jurilogie a odpůrce normativní teorie.

Po válce se stal rektorem nově zřízené Vysoké školy politické a sociální v Praze, o níž je také zmínka na jeho náhrobku. Už v roce 1948 však po komunistickém převratu odešel do exilu. Ten našel právě v Etiopii.

Dvůr etiopského císaře plný Čechů

Na dvoře císaře Haile Selassie tehdy působilo Čechů hned několik. Už ve třicátých letech dvacátého století zde pracoval jako vojenský poradce během bojů s italskou armádou brněnský rodák a cestovatel Adolf Parlesák. Jeho cestopis Habešská odysea patří dodnes k oblíbenému čtení, v amharském překladu (úřední jazyk v Etiopii) vyšla znova v roce 2012.

Po roce 1948 do Etiopie společně s profesorem Roučkem přišel také československý diplomat Ferdinand Veverka a plukovníci československé armády a letci RAF Vítězslav Rosík a Bohuš Tobyška, kteří zde pomáhali budovat civilní i vojenské letectvo. „Právě Vítězslav Rosík je pochovaný jen dva hroby od místa posledního odpočinku profesora Roučky. I tento hrob se letos podařilo z prostředků České republiky opravit,“ doplnil Preclík.

Profesor Rouček zemřel v prosinci 1952, údajně po napadení lvem během lovecké výpravy. Některé zdroje však uvádějí, že měl zemřít na srdeční problémy, jiné prameny jeho smrt dokonce datují až do roku 1967. O jeho osudech po roce 1948 totiž existuje jen velmi málo záznamů.

Hlavní novinky