Přejít na hlavní obsah

Univerzita postupuje v akreditacích. Rada už schválila 150 programů

Přípravy nové nabídky studijních programů, do kterých se budou uchazeči hlásit od 1. listopadu, jdou na Masarykově univerzitě do finále.

Uchazečů, kteří budou podávat přihlášky od listopadu a nastoupí příští rok v září, se změna dotkne nejvíc. Stávající studenti budou v naprosté většině případů pokračovat ve svých studijních plánech.

Akreditováním studijních programů podle novely vysokoškolského zákona se v těchto týdnech a měsících zabývá Rada pro vnitřní hodnocení Masarykovy univerzity. Od července, kdy může na základě získání institucionální akreditace oficiálně schvalovat nové programy, jich dostalo zelenou už 150.

„Navzdory velkému náporu zejména na garanty studijních programů napříč univerzitou se nám společně daří držet stanovený harmonogram a před listopadovým otevřením přijímacího řízení pro bakalářské a dlouhé magisterské programy bychom měli mít vše hotovo. Všichni zúčastnění od zapojených akademiků až po administrativní pracovníky si zaslouží velké poděkování,“ uvedl prorektor pro studium a informační technologie Michal Bulant.

Výkonný místopředseda Rady pro vnitřní hodnocení MU Ladislav Rabušic ocenil kvalitu připravených podkladů přicházejících z fakult. „S připomínkami k dopracování jsme na fakulty posílali jen malé množství studijních programů, což vzhledem k tomu, že se garanti i rada samotná učili věci za pochodu, považuji za velký úspěch,“ řekl Rabušic.

Aktuálně má hlavní část studijních programů schválená většina fakult. Nejvíc práce měli na přírodovědecké a filozofické fakultě, které mají nejrozsáhlejší nabídku studia. Prvně jmenovaná má s výjimkou učitelských programů, které ještě musí projednat rada, už hotovo, druhá jmenovaná je přibližně v polovině a zbytek programů se bude projednávat na nejbližších zasedáních. V průběhu podzimu má jít na řadu také pedagogická a lékařská fakulta.

Pro představu o rozměrech celé akce, jen na přírodovědecké fakultě zahrnovala dosavadní nabídka pregraduálního studia 37 bakalářských a 48 magisterských studijních oborů. Některé obory se dále v průběhu studia dělily na směry, které si studenti volili po prvním roce studia. „Vysoký počet oborů sice odpovídal diverzitě vědních disciplín, ale pro uchazeče o studium nebylo snadné se v takovém množství orientovat,“ uvedl Jaromír Leichmann, proděkan pro rozvoj a kvalitu přírodovědecké fakulty.

I proto byla potřeba změna, jejímž výsledkem je redukce počtu programů, ze kterých uchazeči o studium vybírají. Právě uchazečů, kteří budou podávat přihlášky od listopadu a nastoupí příští rok v září, se změna dotkne nejvíc. Stávající studenti budou v naprosté většině případů pokračovat ve svých studijních plánech, mohou se však těšit na inovované předměty.

„Počet nabízených programů jsme na přírodovědecké fakultě zredukovali o více než třetinu. Navíc jsme akreditovali dva zcela nové magisterské programy. V jednom z nich – profesně zaměřeném programu Geoenvironmentální rizika a sanace – poprvé fakulta zavádí udělování titulu inženýr. V následujícím roce pak do nabídky přibudou ještě další dva nové magisterské programy,“ uvedl Leichmann.

K velké redukci nabízených studijních programů přistoupili rovněž na fakultě sportovních studií a fakultě informatiky. Z většiny původních oborů se staly specializace v rámci několika málo bakalářských programů nebo se jemnější členění přesunulo až do magisterského stupně studia.

Konkrétně na fakultě sportovních studií původní obory Animátor sportovních aktivit, Management sportu, Tělesná výchova a sport, Regenerace a výživa ve sportu a Speciální edukace bezpečnostních složek přeměnily na jeden studijní program Tělesná výchova a sport. V něm budou studenti procházet společným základem a budou si moci vybrat jimi preferovanou specializaci.

„Studium je nastaveno tak, aby si i přes výběr specializace mohl student následně vybrat v navazujícím studiu jakýkoliv program z naší nabídky. Vedle programu Tělesná výchova a sport vznikl ještě nový studijní program Osobní a kondiční trenér a dále se studenti mohou přihlásit do bakalářského studijního oboru Fyzioterapie, jehož reakreditaci připravujeme na příští rok, “ uvedl za fakultu sportovních studií její proděkan pro strategii a rozvoj Oldřich Racek.

Od listopadu má Rada v plánu schvalovat doktorské studijní programy. Nejvíce jich nabízí přírodovědecká fakulta následovaná filozofickou a v řadě případů se díky financování z evropských projektů chystají rozsáhlé inovace.

„Hojně jsme využili možnosti zavádět do doktorských programů specializace, takže v zimě 2018 bude k akreditaci připraveno 20 programů (polovina dnešního počtu), které se člení na 30 specializací. Všechny doktorské programy budou akreditovány také v anglickém jazyce,“ vysvětlil za přírodovědeckou fakultu Leichmann.

Hlavní novinky