Přejít na hlavní obsah

Lékařů na jihu Moravy ubývá. Fakulta přijme desítky mediků navíc

Zároveň chce Masarykova univerzita iniciovat zřízení stipendia, které pomůže lékaře udržet v regionech.

Průměrný věk lékařů v České republice je 48 let a má se dále zvyšovat.

Desítky studentů navíc začne do studijního programu Všeobecné lékařství přijímat od akademického roku 2019/20 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, aby tak pomohla s řešením nedostatku lékařů na jižní Moravě a v celém Česku. Do přijímacího řízení, ve kterém fakulta zvýší počet přijatých zhruba o 15 procent oproti současným více než 300 ročně, se budou moci uchazeči hlásit už od 1. listopadu 2018.

Navýšení počtu studentů je výsledkem vyjednávání vedení lékařských fakult. Jejich děkani usilovali o navýšení financí na výuku budoucích lékařů ze státního rozpočtu s cílem zvrátit nepříznivý demografický vývoj. Průměrný věk lékařů v České republice je totiž 48 let a má se dále zvyšovat.

„Masarykova univerzita chápe navýšení počtu studentů medicíny, na jehož financování se dohodla ministerstva školství a zdravotnictví, jako první krok k řešení nepříznivé personální situace ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že situace je regionálně velmi diferencovaná, považuje univerzita za žádoucí doplnit ministerský návrh o aktivní podporu příchodu budoucích lékařů do regionů, kde nejvíce chybí. Proto navrhuje zřízení zvláštního stipendijního fondu spravovaného ministerstvem zdravotnictví, do nějž by mohly přispívat obce, kraje i soukromé subjekty, které mají zájem na kvalitní lékařskou péči v místě,” řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Studenti, kteří by se o toto stipendium přihlásili, by museli po absolvování po dobu pěti let působit v lokalitě, k níž by se zavázali. Výběr lokalit a specializací by byl ovlivňován ministerstvem zdravotnictví. „Stipendium by zároveň otevřelo cestu ke studiu medicíny i nadaným studentům, jimž sociální a ekonomická situace brání v časově náročném studium,“ upřesnil rektor.

Na to, že samotné navýšení financování lékařských fakult k nápravě současného stavu nemůže stačit, upozornil i děkan Lékařské fakulty MU Martin Bareš. „Musí následovat další systémová opatření, která jdou za rámec kompetencí fakult: tedy motivace absolventů nastupovat do českých, moravských a slezských nemocnic, těch větších i těch místních, dále racionální pokrytí všech potřebných odborností – od chirurgických přes interní, po pediatry či praktické lékaře, nebo úzká spolupráce s fakultními a dalšími nemocnicemi,“ zdůraznil.

Lékařská fakulta proto významně rozšířila kapacitu pro praktické stáže studentů v osmi partnerských krajských a regionálních zdravotnických zařízeních. Ta doplní a rozšíří tradiční praxe na společných pracovištích s Fakultní nemocnicí Brno, Fakultní nemocnicí u sv. Anny, Masarykovým onkologickým ústavem a Úrazovou nemocnicí Brno. Kromě toho nyní přímo v areálu bohunického kampusu vyrůstá nejmodernější simulační pracoviště pro výuku budoucích lékařů a dalších zdravotnických profesí, kde by první studenti měli získávat praktické zkušenosti od akademického roku 2020/2021.

Na riziko nedostatku lékařů v Česku v důsledku jejich stárnutí při současné zvýšené potřebě péče o pacienty s ohledem na prodlužující se věk obyvatelstva a jeho nemocnost upozorňují dlouhodobě nejen děkani lékařských fakult, ale i odborná veřejnost. „Situace v Jihomoravském kraji se neliší od celého Česka. I zde populace lékařů rychle stárne a po roce 2025 bude až třetina péče zajišťována lékaři v důchodovém věku“ uvedl Ladislav Dušek, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Jen loni klesl v kraji počet ordinací praktického lékaře pro dospělé o 35 a ordinací pro mládež a dorost o 14.

Hlavní novinky