Přejít na hlavní obsah

Rekonstrukce filozofické fakulty skončila. Nabízí víc pohodlí i prostoru pro studenty

Nový vstup do budovy, posluchárny, ale třeba i čítárna začínají od tohoto semestru sloužit Filozofické fakultě MU.

Dokončení rekonstrukce budov C a D znamená pro zbývající část Filozofické fakulty MU, že už nebude muset žít v provizoriu.

Nový vstup do budovy, posluchárny, ale třeba i čítárna začínají od tohoto semestru sloužit studentům a zaměstnancům Filozofické fakulty MU. Skončila totiž poslední etapa rekonstrukce historického areálu v ulici Arna Nováka. Nová podoba budov C a D vyšla na 301 milionů korun a pro všechny to znamená také to, že už nebudou muset žít v provizoriu.

Konec rekonstrukce je pro fakultu velká zpráva. „Znovuzpřístupnění historického areálu fakulty znamená pro mnoho pracovišť a studentů podstatně komfortnější pracovní a studijní prostředí, než jaké skýtaly provizorní prostory. Opět se tak oživí přirozené centrum fakultního dění, lidé se budou moci snáze a častěji setkávat, tak jako tomu bývalo v dobách před rekonstrukcí. Dostáváme šanci ke společné každodennosti, k pěstování vzájemnosti, pospolitého ducha fakulty,“ uvedl Milan Pol, děkan fakulty, která si na svoji novou tvář musela léta počkat.

Slavnostní přestřižení pásky. Zleva akademický garant projektu Josef Krob, rektor MU Mikuláš Bek, děkan FF Milan Pol a Jaromír Pelinka z OHL ŽS.

Filozofická fakulta byla jedinou z fakult Masarykovy univerzity, kterou se nepodařilo zahrnout do programu rozvoje materiálně technické základny v letech 2004 až 2014, v jehož rámci byl postaven univerzitní kampus v Bohunicích a opravena řada areálů v centru města.

„Dokončením rekonstrukce areálu filozofické fakulty vznikl v centru města útulný kampus nabízející inspirativní prostředí pro výuku a bádaní v oblasti humanitních věd, jejichž význam není v současnosti pro společnost o nic menší než u věd přírodních. Právě společně a dohromady mohou přírodní humanitní vědy přinášet výsledky relevantní pro zvyšování kvality života, a proto je důležité, že obě tyto větve lidského poznání máme nyní na Masarykově univerzitě důstojný prostor,“ sdělil Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity.

Pohled na budovu D a nový vchod do fakulty z ulice Arna Nováka.

Léta strávená v provizorních podmínkách se teď ale studentům i zaměstnancům vrátí v podobě lepšího prostředí pro studium, výzkum a práci.

Nově už se do areálu nebude chodit průchodem budovou D, ale samostatným novým vchodem vedoucím do dvorního traktu fakulty, odkud se míří do jednotlivých budov. Z části bývalého vstupu je dnes prostor, který studenti ocení především. Nová čítárna. „Bude sloužit ke studiu materiálů a elektronických informačních zdrojů. Studenti se tady také budou moct setkávat a dát si kávu nebo svačinu. K tomu bude sloužit i přilehlá denní místnost,“ vysvětlil Josef Krob, akademický koordinátor projektu.

Nádvoří areálu. Vlevo nově rekonstruovaná budova D, v středu a vpravo nedávno opravená budova A a představená budova B.

Nová čítárna je patrná už při příchodu k budově, je prosklená a přímo před ní je venkovní prostor pro odpočinek. Místo by se mělo stát i kulturním centrem fakulty. Počítá se s tím, že uvnitř bude možné pořádat třeba čtení nebo menší divadelní představení. Celý prostor je v případě potřeby možné zmenšit nebo zvětšit posuvnou stěnou.

Další věc, které si znalci prostředí všimnou, je zrušení učebny s označením D22. Místnost se dvěma stranami svažujících se židlí, kde se dříve konaly největší přednášky a kam se zvali hosté, byla nahrazena několika menšími. „Jsou zde malé studijní boxy pro různě velké skupiny studentů pracujících na společných úkolech. Jejich vytvořením jsme reagovali na poptávku studentů i pedagogů, dřív jsme na fakultě obdobný prostor k dispozici neměli,“ podotknul Krob.

Areál Filozofické fakulty MU v ulici Arna Nováka před a po rekonstrukci.

Co se naopak díky šetrnému chování stavebních dělníků podařilo zachovat, je malba odkazující na genocidu Arménců, vedle dřívější učebny D22. Ve vedlejší budově C budou zase všichni chodit po původním schodišti z roku 1921. Rekonstrukce se nakonec dotkla jen jedné jeho části, kterou bylo nutné vyspravit na doporučení statika.

Podívejte se na časosběrné video zachycující rekonstrukci

Hlavní novinky