Přejít na hlavní obsah

Právníci mají novou kavárnu. Obsluhují v ní duševně nemocní

Café Práh de iure otevřela se začátkem semestru na Právnické fakultě MU.

Provozovna Café Práh de iure, které bude otevřená ve všední dny od 9 do 17 hodin.

Novou kavárnu Café Práh de iure otevřela se začátkem semestru Právnická fakulta MU, svoje místo našla v místnost 039 v prvním podlaží. Provozuje ji nezisková organizace Práh jižní Morava, která pomáhá lidem se závažným duševním onemocněním z Jihomoravského kraje začlenit se zpět do běžného života.

Právě tito lidé budou v kavárně obsluhovat, a získávat tak nové zkušenosti a dovednosti. Další kavárnu organizace Práh otevře v příštích měsících také v prostorách Pedagogické fakulty MU.

Kavárnu si přáli studenti i zaměstnanci, kteří chtěli mít k dispozici prostor, ve kterém se mohou setkávat a diskutovat. „Propojení naší fakulty a neziskové organizace Práh jižní Morava je skvělou příležitostí k přiblížení dvou různorodých světů a odstraňování společenských bariér. Je to také možnost, jak realizovat alespoň díl společenské odpovědnosti, ke které je fakulta povinována. Zahájení této spolupráce vnímáme jako první krok k rozsáhlejší spolupráci v rámci celé univerzity,“ uvedla děkanka Právnické fakulty MU Markéta Selucká.

„Pracovní místa v nové kavárně znamenají rozšíření pracovních příležitostí pro lidi s duševním onemocněním. V klidnějším prostředí studentské kavárny mají možnost si osvojit takové pracovní návyky a dovednosti, které následně využijí na otevřeném trhu práce,“ uvedla ředitelka Práh jižní Morava Blanka Veškrnová.

Provozovna Café Práh de iure, které bude otevřená ve všední dny od 9 do 17 hodin, skutečně nezůstane na Masarykově univerzitě jedinou. Další pobočkou by se ještě na přelomu roku měla stát kavárna na Pedagogické fakultě MU v budově na adrese Poříčí 31.

Děkanka Právnické fakulty MU Markéta Selucká a ředitelka Práh jižní Morava Blanka Veškrnová na otevření kavárny.

Umístění kavárny právě na tuto fakultu bylo logické. Budoucí pedagogové využijí kontakt s lidmi s prodělaným duševním onemocněním v pozdější učitelské praxi. „Považuji za zcela přirozené, že klienti kavárny Práh se budou moci něco přiučit od našich studentů a studenti od klientů. Prostředí naší fakulty se tak díky kavárně ještě více přiblíží reálným podmínkám našeho každodenního bytí,“ uvedl Jiří Němec, děkan Pedagogické fakulty MU.

Hlavní novinky