Přejít na hlavní obsah

Nejlepší učitelé Muni převzali ceny rektora

Vyznamenání dostala trojice pedagogů. Zároveň byla oceněna i trojice studentů podílejících se na výuce. 

Pavel Matonoha, Maria Králová a Miroslav Chocholatý.

Cenu rektora Masarykovy univerzity pro vynikající pedagogy převzala včera v refektáři Augustiniánského opatství trojice učitelů, kteří získali přízeň svých studentů i speciálně ustavené komise. Studentská komora Akademického senátu MU zároveň vyznamenala tři vysokoškoláky za podíl na výuce.

V oblasti přírodních věd a lékařství byl vyznamenán Pavel Matonoha, v oblasti společenských a humanitních věd Miroslav Chocholatý a v oblasti ekonomie a informatiky Maria Králová.

„Je skvělé, že se nám podařilo etablovat tento typ ocenění pedagogické činnosti, protože zejména vnější prostředí často akcentuje vědu a vysokoškolské učitelství bývá opomíjeno,“ uvedl před předáváním rektor Mikuláš Bek.

Pavel Matonoha.

Jako první cenu rektora převzal Pavel Matonoha, který na Lékařské fakultě MU vyučuje mimo jiné pitevní cvičení a anatomickou teorii propojuje s klinickou praxí. Jeden ze studentských komentářů doprovázejících nominace vyzdvihoval jeho přednášky plné užitečných poznatků a žertovné poznámky k tématu. „Jako lékař také dbá o naše zdraví a často nás nabádá k prospěšným činnostem, které pomůžou našemu pomalejšímu chřadnutí,“ uváděl další komentář.

Maria Králová.

Cenu získala také Maria Králová, která na Ekonomicko-správní fakultě MU učí zejména statistiku a statistické metody. „Kéž by byl každý vyučující tak lidský, měl tak jasný výklad a příjemný přístup ke studentům,“ stálo v nominacích a student dále dodával: „Nedělalo problém jí s námi zůstat i po semináři a dovysvětlit věci, kterým jsme nerozuměli. Jedna z nej vyučujících, které jsem kdy měl.“

Miroslav Chocholatý.

Třetím vyznamenaným byl Miroslav Chocholatý, jenž na Pedagogické fakultě MU vyučuje současnou českou poezii a prózu. „Jeho láska k literatuře je až nakažlivá,“ uváděl jeden ze studentských komentářů. „Je skoro škoda, že jsme museli mít vlastní referáty. Málokdy někdo dokázal hovořit o knize tak zaujatě jako on... vlastně se to nestalo nikdy,“ dodával další.

Pro Chocholatého je ocenění velkou odměnou za 18 let pedagogické praxe. „Jsou v tom úspěchy, neúspěchy, výhry, prohry, které každý učitel podstupuje, a zároveň žáci, které učím, absolventi, se kterými se stále potkávám, a samozřejmě ctění kolegové. Ty všechny mám rád a vážím si jich, a fakt, že se rozhodli mě nominovat a ocenit, je obrovská čest.“

Ocenění studenti

Po vyznamenání pedagogů následovalo předávání cen vysokoškolákům. Za studentský podíl na výuce jim ceny předala předsedkyně Studentské komory Akademického senátu MU Michaela Tvrdoňová.

Zástup za Jana Reisse, Petr Uhlíř a Vlastimil Reichel.

Za vedení mladších kolegů ve studentských televizních kanálech Muni TVStudex TV dostal ocenění Petr Uhlíř, který studuje žurnalistiku na Fakultě sociálních studií MU. V nepřítomnost byl oceněn také doktorský student matematiky na Přírodovědecké fakultě MU Jan Reiss, který je cvičící v předmětech Diferenciální a integrální počet a Lineární modely.

Už podruhé v řadě byl vyznamenám Vlastimil Reichel, doktorský student hospodářské politiky, který se na Ekonomicko-správní fakultě MU pedagogicky podílí na řadě klíčových předmětů, jako je Mikroekonomie, Makroekonomie nebo Statistika. „Ocenění mě obrovsky překvapilo, protože jsem ani nevěděl, že jde být vyznamenán dvakrát. Jsem za to vděčný nejen studentům, kteří mě nominovali, ale i pedagogům, kteří na mě přenesli své know-how.“

Opakovanou nominaci si vysvětluje širokou škálou předmětů, které učí a které tradičně patří mezi náročné na pochopení. „Studoval jsem kombinaci matematika-ekonomie, a tak jsem asi schopen matematiku podat ekonomickým způsobem, který je pro většinu lidí srozumitelnější než čistě matematický pohled.“

Hlavní novinky