Přejít na hlavní obsah

Pedagogové vydali knihu o smlouvání mezi rodiči a dětmi

Odborníci z Pedagogické fakulty MU přeložili knihu, která pomůže rodičům dosahovat některých výchovných cílů.

Domluvme se je první publikace z desetidílné překladatelské série.

Kniha, jež se hodí všem rodičům i odborníkům, kteří se věnují aplikované behaviorální analýze, vyšla pod patronátem Institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání Pedagogické fakulty MU.

Jmenuje se Domluvme se a jde o český překlad úspěšného amerického originálu. V Česku poprvé zevrubně vysvětluje koncept takzvaných behaviorálních smluv mezi rodiči a dětmi. Právě ony mají děti motivovat, aby dělaly věci, do kterých se jim třeba někdy nechce.

Publikace, kterou vydalo nakladatelství Munipress, je schválně psaná jako populárně-naučná. V ideálním případě by si ji měli číst rodiče společně s dětmi, a to hlavně tehdy, když se s potomky chtějí dohodnout na plnění úkolů, které dělají neradi.

„Když rodiče chtějí, aby dítě nějak změnilo svoje chování, přesně to ve smlouvě stanoví. Zároveň se tam ale určí, jakou dítě dostane odměnu za to, když úkoly obsažené v dohodě skutečně splní,“ přiblížil Karel Pančocha, vedoucí institutu výzkumu inkluzivního vzdělávání.

Cílem knihy podle něj není, aby se smlouvy staly jedinou metodou používanou v rodině, mají ale pomoct dosáhnout některých výchovných cílů, kde se to nedaří běžným způsobem. Dítě má díky nim vždycky dostat něco, co je pro něj opravdu odměnou, něco, k čemu se běžně jen tak nedostane. „Zároveň to nikdy nemá být tak, že by z případného nesplnění požadavků ve smlouvě pro dítě plynuly nějaké negativní důsledky. Úmluva má být vždy laděná pozitivně,“ doplňuje Pančocha.

Publikace popisuje, jak k dohodě dospět nebo jak by konkrétně měla vypadat. Pedagogové radí, aby měla vždy fyzickou podobu, která se přilepí například na místo, jehož se ujednání týká. Mělo by se tím zajistit, že dítě na svůj slib jen tak nezapomene. Ze zkušenosti autorů plyne, že funguje i to, když je na dokumentu něco, co se dá nazvat rodinnou pečetí.

Domluvme se je první publikace z desetidílné překladatelské série. Autory originálu jsou Američané Jill C. Dardigová a William L. Heward. Konkrétně tuto knihu využije v každodenním životě téměř každý rodič. Další díly série už se hodí víc rodičům dětí s poruchami autistického spektra. Právě pro tuto cílovou skupinu totiž série vznikla především. Mají být pomůckou pro terapeuty aplikované behaviorální analýzy (ABA), což je forma pomoci lidem s problémy v chování nebo s narušenou komunikační schopností.

Rozvoj aplikované behaviorální analýzy je stěžejním tématem pedagogické fakulty. Přestože se jedná o velmi progresivní přístup v pomoci lidem s poruchami autistického spektra, v Česku jsou aktuálně jen dva certifikovaní odborníci, kteří ji můžou praktikovat. Proto vznikly na fakultě akreditované kurzy, které připravují odborníky nové. Vydávání publikací je jedna z cest, jak techniky ABA v Česku představit. Další je vznik specializovaných učeben přímo na fakultě, které slouží k praktické přípravě budoucích terapeutů a můžou do nich docházet také rodiče, kteří by si techniky ABA rádi osvojili.

Hlavní novinky