Přejít na hlavní obsah

Univerzita chystá ke 100 letům republiky mapathon a Hovory s TGM

V kampusu se bude 28. října skládat největší mapa Československa. Scala nabídne brněnskou premiéru unikátního snímku.

Dobová fotografie zachycující Tomáše Garrigua Masaryka při rozhovoru s Karlem Čapkem.

Sté výročí vzniku Československa si Masarykova univerzita připomene v neděli 28. října dvěma událostmi – happeningem, na němž dobrovolníci poskládají největší mapu Československa, a brněnskou premiérou filmu Hovory s TGM, kterého je univerzita hlavním partnerem.

Skládání mapy se bude konat od 14 hodin odpoledne v bohunickém kampusu, dvě projekce filmu za účasti jeho tvůrců se odehrají v 18 a poté ve 21 hodin v Univerzitním kině Scala.

Skládání největší mapy Československa

V neděli odpoledne se bude v hale míčových sportů v bohunickém kampusu pořádat Mapathon aneb Skládání největší mapy Československa. Vytvořit ji chtějí dobrovolníci z přírodovědecké fakulty a fakulty sportovních studií, kteří seskládají dohromady sedm stovek listů do mapy o rozměru přibližně 40 krát 17 metrů, a pokusí se tak o zápis do Guinessovy knihy rekordů.

„Jde o vůbec první mapu Československa včetně Podkarpatské Rusi, která byla vytvořena z podkladů původního vojenského mapování Rakousko-Uherska. Mapa je v měřítku 1:25 000 a její podklady tvořily až do poloviny 20. století jediné souvislé topografické dílo na našem území,“ přiblížil význam tohoto díla Zdeněk Stachoň z geografického ústavu.

Skládání mapy doplní rozhovory s geografy, vojenskými historiky a dalšími odborníky. Zájemci si na místě mohou prohlédnout také Atlas Republiky Československé, který byl dokončen v roce 1935 a obsahuje jak geografické, tak socioekonomické aspekty tehdejší republiky, národnostní a administrativní mapy Československa nebo mapu zobrazující názvy obcí z roku 1930 v porovnání s těmi současnými.

Zdeněk Stachoň s Atlasem Republiky Československé.

K dispozici bude i přehled vývoje vybraných témat za uplynulé století, zájemci se tak mohou dozvědět, odkud byli do reprezentace nominováni hokejisté hrající na zimních olympiádách za Československo, kde a jak se měnily názvy sídel, nebo rozmístění tradičních produktů na tomto území. Akce je volně přístupná.

Masaryk versus Čapek

Se vznikem Československa je svázána i brněnská premiéra filmu Hovory s TGM, která se bude 28. října konat v Univerzitním kině Scala. Snímek odkazuje na knižní rozhovor Karla Čapka s prvním československým prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem, a přináší tak na plátno intelektuální střet dvou významných mužů spojených s první republikou.

Film bude ve výroční den ve Scale uveden dvakrát, první projekce od 18 hodin bude slavnostní pro zvané hosty, druhá určená pro širokou veřejnost začne ve 21 hodin. Obou uvedení filmu se zúčastní i filmová delegace ve složení Martin Huba hrající Tomáše Garrigua Masaryka, Jan Budař, který se zhostil role Karla Čapka, režisér Jakub Červenka a scénárista Pavel Kosatík. Po projekcích budou odpovídat na dotazy v diskuzi.

Zaměstnanci Muni budou mít na promítání ve 21 hodin zvýhodněné vstupné 100 Kč (stačí se prokázat kartou zaměstnance či v případě externích zaměstnanců u pokladny nahlásit jméno, které bude ověřeno na www.muni.cz), studenti dostanou standardní slevu na základě předložení ISIC karty.

Jan Budař se zhostil role Karla Čapka. Martin Huba hraje Tomáše Garrigua Masaryka.

Samostatné Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918, s jeho vznikem je úzce spjato i založení Masarykovy univerzity. Za vznik druhé české univerzity a její umístění v Brně bojoval Masaryk již na konci 19. Století, zákon o jejím založení byl jednomyslně přijat 28. ledna 1919. Univerzita se tehdy skládala ze čtyř fakult – právnické, lékařské, přírodovědecké a filozofické, v současnosti má fakult devět a studuje na ní na 35 tisíc lidí.

Trailer na film

Hlavní novinky