Přejít na hlavní obsah

O post děkana právnické fakulty se ucházejí tři kandidáti

 Už 12. listopadu se uskuteční volba. Pozici obhajuje Markéta Selucká, kandidují ještě Filip Křepelka a Martin Škop.

O tom, kdo stane na další čtyři roky v čele Právnické fakulty MU, bude rozhodovat její akademický senát v pondělí 12. listopadu. Funkci obhajuje stávající děkanka Markéta Selucká, dále kandidují vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Filip KřepelkaMartin Škop, proděkan pro bakalářské a navazující magisterské studium.

Markéta Selucká ve svém volebním programu shrnuje dosažené úspěchy a překládá další cíle. Pro pedagogickou oblast je to například pokračující snaha o nové pojetí testu studijních předpokladů, v nichž se měly zohlednit specifika humanitních programů nebo pokračování v internacionalizaci studia například větší nabídkou výuky v anglickém jazyce.

Ve vědecko-výzkumné oblasti chce dál motivovat akademiky ke zvyšování kvalifikace nebo podporovat projekty na získávání mladých odborníků ze zahraničí. Rády by pokračovala ve spolupráci se studentskými spolky na základě jednotných a předvídatelných pravidel a také v osobní a intenzivní spolupráci s významnými absolventy. Podrobný program si můžete přečíst ZDE.

Martin Škop, který aktuálně zastává funkci proděkana pro bakalářské a navazující magisterské studium a je docentem na katedře právní teorie, klade ve svém programu důraz na diskuzi na všech úrovních. Chyběla mu například před reakreditací studijního programu Právo a právní věda, u něhož podle něj není zcela jasné, zda odpovídá současným trendům a potřebám. Navrhuje diskusi o změně organizace studia a zvážení obsahu povinných a povinně volitelných předmětů, které by mohly vést k zavedení specializací a nabídnout studentů možnost se jasně vyprofilovat. Podívat se chce také na koncepci závěrečných prací. Za neudržitelný považuje vysoký počet studenů připadajících na učitele.

V programu se zamýšlí také nad doktorským studiem, formami výuky nebo možnostmi podpory vědecké činnosti včetně vytvoření fondů podporujících nápady, pro něž není grantová výzva, nebo pomáhajících týmům překlenou období bez financí. Upozorňuje také na rostoucí administrativu, problematiku smluv na dobu určitou u některých zaměstnanců a řadu dalších témat, které by měla fakulta začít řešit. Jeho program naleznete ZDE.

O post děkana se uchází také Filip Křepelka z katedry mezinárodního a evropského práva. V jeho programu lze nalézt například návrhy omezení počtu studentů v akademickém senátu fakulty, kde mají aktuálně deset členů, tedy stejně jako učitelé. Představuje senát, který by měl členů třicet s tím, že učitelská reprezentace by měla dvě komory, z nichž v jedné by byli zastoupeni docenti a profesoři. Zároveň chce podpořit rozvoj širší studentské samosprávy na fakultě a zahrnout studenty například i do výběru akademických pracovníků. Poradní hlas chce pak dát také ostatním zaměstnancům fakulty.

Zasazuje se o širší podporu kolektivního rozhodování a funkci děkana chce vykonávat pouze dva roky s tím, že toto období je dostačující a umožňuje neomezit vlastní vědeckou práci na příliš dlouhou dobu.

I on upozorňuje na potřebu snižovat nepřiměřený poměr počtu studentů na učitele. Na rozdíl od prvních dvou kandidátů však nepovažuje za důležitou aktivní internacionalizaci a nelíbí se mu třeba povinné zahraniční stáže nebo habilitace v angličtině. Celý program je k přečtení ZDE.

O novém kandidátovi na děkana bude akademický senát právnické fakulty rozhodovat 12. listopadu. Volba před čtyřmi lety byla dvoukolová, když Selucká i její tehdejší protikandidát Petr Mrkývka získali v prvním kole po deseti hlasech. V kole druhé získala současná děkanka hlasů 11. Aktuální funkční období jí končí 30. března 2019.

Hlavní novinky