Přejít na hlavní obsah

Týden humanitních věd vysvětlí, k čemu je důležité humanitní vzdělání

Tři největší filozofické fakulty v Česku pořádají od 12. do 16. listopadu série přednášek a workshopů pro odbornou i laickou veřejnost.

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity se letos zapojuje prostřednictvím akce s názvem Týden humanitních věd do oslav Světového dne filozofie, který v roce 2005 stanovilo UNESCO na třetí čtvrtek v listopadu. Letos se nově spojila také s filozofickými fakultami Univerzity Karlovy v Praze a Univerzity Palackého v Olomouci, takže program akce bude o to bohatší. Akce se koná od 12. do 16. listopadu a smysl filozofie a humanitních a společenských věd přiblíží z mnoha úhlů pohledu.

Jedním z vrcholů programu bude diskuse všech tří děkanů zmíněných fakult, která se uskuteční ve středu 14. listopadu od 10 hodin v čítárně budovy D Filozofické fakulty MUv areálu v ulici Arna Nováka. Diskuse reaguje mimo jiné na současnou situaci, kdy bývá význam humanitních oborů podceňován. „Široké veřejnosti i jejím voleným zástupcům na různých pozicích státní správy chceme připomínat, že pěstování poznání v oblasti humanitních a společenských věd je pilířem demokratického státu,“ sdělil Milan Pol, děkan Filozofické fakulty MU.

I když humanitních oborů jsou desítky a mají nejrůznější zaměření, jednotliví děkani i pracovníci fakult se shodují na společném jmenovateli. „Je jím pěstování kritického myšlení ve smyslu schopnosti samostatného úsudku a pěstování jisté rezistence vůči manipulativním přesvědčovacím strategiím, které působí ve fyzickém i on-line světě na nás všechny a neustále,“ uvedl Michal Pullmann, děkan pražské filozofické fakulty.

Kromě děkanské debaty se v programu, který je k dispozici na webu akce, nachází i diskuse věnovaná situaci tzv. malých jazyků s názvem Podpora strategicky významných filologických oborů. „Jejich absolventů je v porovnání s jinými obory málo, ale o to důležitější jsou v praxi. Nezastupitelní jsou například pro vojenské zpravodajství a další velmi specifické obory,“ podotkla Jana Horáková, proděkanka pro vnější vztahy Filozofické fakulty MU.

Program akce zahrnuje více než 100 příspěvků. Jedná se o odborné i popularizační přednášky, prezentace, konference, workshopy, ale také divadelní představení, filmové projekce nebo výstavy. V Brně se mohou zájemci o humanitní obory přijít podívat na workshop mindfullnes, psychologické techniky, která pomáhá zvládat stres, nebo přednášku o výzkumu naděje, kde zazní i tipy pro větší životní spokojenost.

Jednotlivé akce programu zaštiťují nejrůznější obory. Mluvit se bude o tom, kam směřuje vývoj českého pravopisu, o překládání pohádek Hanse Christiana Andersena do češtiny nebo o tom, jakým způsobem se digitalizují zvukové památky. Centrum jazykového vzdělávání Filozofické fakulty MU navíc připravuje workshop, který zájemcům ukáže, jak se člověk mohl stát špionem v době studené války a co všechno musel znát.

Hlavní novinky