Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita otevřela přijímací řízení s novou nabídkou studia

Uchazeči, kteří nastoupí v akademickém roce 2019/20, vůbec poprvé vybírají z nové nabídky. Aktuálních studentů se změny dotknou minimálně.

Masarykova univerzita otevřela přijímací řízení pro uchazeče o studium bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů, kteří nastoupí v akademickém roce 2019/20. Uchazeči budou vůbec poprvé vybírat z nabídky studijních programů, které už nejsou dál členěny na studijní obory. Počet nabízených studijních programů univerzita snížila z původních 182 na 126, nově si ale uchazeči budou moci vybírat ze specializací. Aktuálních studentů se novinky dotknou minimálně.

„Všechny otevírané studijní programy musely získat novou akreditaci, přičemž právo sami si programy akreditovat jsme od Národního akreditačního úřadu získali teprve v červnu letošního roku. Díky úsilí stovek akademických i neakademických pracovníků a předchozí přípravě se podařilo vše zvládnout tak, abychom začátkem listopadu otevřeli přijímací řízení do studijních programů ve zcela nové podobě,“ řekl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek.

Největší změnou z pohledu uchazečů je, že si nebudou vybírat ze studijních oborů, které skončily s novelou vysokoškolského zákona, ale ze studijních programů. „Do každého studijního programu může uchazeč podat pouze jednu přihlášku, u většiny pak může volit různé varianty průchodu studiem, takzvané studijní plány,“ upřesnil prorektor pro studium Michal Bulant.

Video: Nová nabídka studia

Uchazeči se mohou rozhodnout pro jednooborové studium nebo pro jednooborové studium se specializací, která bude po absolvování nově uvedena na diplomu, což dosud nebylo možné. Dřívější dvouoborové studium pak nahradilo studium sdružené, ve kterém je s výjimkou učitelských programů vždy jeden studijní plán hlavní a druhý vedlejší. Absolventi sdruženého studia budou na konci odevzdávat pouze jednu závěrečnou práci, zatímco dříve museli absolventi dosavadního dvouoborového studia psát na řadě oborů práce dvě – jednu diplomovou a jednu závěrečnou.

„Očekáváme, že díky přehlednější nabídce studijních programů a specializacím klesne celkový počet přihlášek tam, kde se dosavadní nabízené obory lišily jen mírně, a uchazeči si tak podávali více přihlášek do příbuzných oborů, avšak studovat mohli reálně pouze jeden,“ doplnil Bulant.

Co současní studenti?

Současných studentů se změny výrazně nedotknou. Tam, kde je rozdíl mezi předchozím oborem a nově akreditovaným studijním programem výrazný, dostudují vysokoškoláci podle původních studijních plánů. V případech, kdy k výrazným změnám podmínek studia nedošlo, upřednostňuje univerzita převedení studujících do nových programů.

„Na každém studijním oboru a programu je situace trochu jiná, studenti tak budou včas informováni svým studijním oddělením, která varianta se jich týká. V obou případech každopádně všichni studenti pocítí změny minimálně. Spíše se mohou těšit na nové a inovované předměty,“ vysvětlil prorektor Bulant.

Podávání přihlášek a přijímačky

Termín pro podávání elektronických přihlášek vyprší 28. února 2019. Cena za přihlášku činí na většině fakult 600 korun, 400 korun za přihlášku pak zaplatí uchazeči o studium na fakultě sociálních studií. Při samotných přijímacích zkouškách nečekají uchazeče zásadní změny. Podmínkou pro přijetí na většinu fakult Muni jsou Testy studijních předpokladů, které budou mít uchazeči možnost skládat 27.–28. dubna 2019 ve více městech v Česku i na Slovensku. V některých studijních programech je doplní ještě oborové testy.

Samotné oborové testy jsou podmínkou pro přijetí na fakultu sportovních studií a lékařskou fakultu. Ta od letošního roku nově zohledňuje i úspěchy v oborových soutěžích a jazykové certifikáty a díky vyjednávání s vládou ČR navýší kapacity přijímaných mediků ze současných asi 300 na přibližně 360. Součástí přijímacího řízení na fakultu sociálních studií jsou Scio testy.

Hlavní novinky