Přejít na hlavní obsah

Děkanem Právnické fakulty MU bude nově Martin Škop

Ve druhém kole volby získal 15 hlasů z 19 přítomných senátorů, a nahradí tak od dubna 2019 dosavadní děkanku Markétu Seluckou.

Martin Škop před volbou.

Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity dnes zvolil kandidáta na funkci děkana. Stal se jím současný proděkan pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Martin Škop. Ve funkci vystřídá Markétu Seluckou, která místo děkanky zastávala po uplynulé čtyři roky a v dnešní volbě neuspěla. Děkanem fakulty jmenuje vítěze voleb rektor, nový děkan pak fakultu povede od 1. dubna 2019 po následující čtyři roky.

O funkci děkana se ucházeli tři kandidáti, svou pozici obhajovala současná děkanka Markéta Selucká, dalšími kandidáty byli vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva Filip KřepelkaMartin Škop z katedry právní teorie. V prvním kole členové akademického senátu kandidáta na děkana nezvolili, postoupili z něho Křepelka a Škop. Ve druhém kole pak právě Martin Škop získal 15 hlasů z 19 přítomných senátorů, tedy potřebnou nadpoloviční většinu ze všech členů Akademického senátu Právnické fakulty MU.

„Mým hlavním cílem je otevřít co nejširší diskuzi a dát prostor rozvoji nejlepších nápadů pro další rozvoj fakulty. Mluvit musíme například o podobě vzdělávání na naší fakultě. Rád bych všechny kolegy, studenty i zaměstnance fakulty motivoval k další práci,“ uvedl ke svým plánům ve vedení fakulty.

Na diskuzi na všech úrovních kladl Škop důraz i ve svém programu. Chyběla mu totiž například před reakreditací studijního programu Právo a právní věda, u něhož podle něj není zcela jasné, zda odpovídá současným trendům a potřebám. Navrhuje diskusi o změně organizace studia a zvážení obsahu povinných a povinně volitelných předmětů, které by mohly vést k zavedení specializací a nabídnout studentů možnost se jasně vyprofilovat. Podívat se chce také na koncepci závěrečných prací. Za neudržitelný považuje vysoký počet studentů připadajících na učitele.

V programu se zamýšlí také nad doktorským studiem, formami výuky nebo možnostmi podpory vědecké činnosti včetně vytvoření fondů podporujících nápady, pro něž není grantová výzva, nebo pomáhajících týmům překlenou období bez financí. Upozorňuje také na rostoucí administrativu, problematiku smluv na dobu určitou u některých zaměstnanců a řadu dalších témat, které by měla fakulta začít řešit. Jeho program naleznete ZDE.

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty a Fakulty sociálních studií MU. Působil jako právník v Ekologickém právním servisu a Lize lidských práv a poté se vrátil na fakultu, kde aktuálně působí na katedře právní teorie. Je také asistentem místopředsedkyně Ústavního soudu Milady Tomkové.

Filip Křepelka.
Markéta Selucká.

Hlavní novinky