Přejít na hlavní obsah

FSS vyrostla díky nadšení učitelů, říkají vyznamenaní

Fakulta sociálních studií MU slaví 20 let. Ocenila dva významné zahraniční spolupracovníky Uwe Backese a Wiegera Bakkera.

Uwe Backes z Technické univerzity v Drážďanech a Wieger Bakker z Univerzity v Utrechtu.

Před 20 lety stáli u zrodu Fakulty sociálních studií MU, dnes s vědci z Brna spolupracují už na denní bázi. Wieger Bakker z Univerzity v Utrechtu a Uwe Backes z Technické univerzity v Drážďanech pomohli zakladatelům FSS nejen rozvíjet obory, kterým se profesně věnují, ale především díky zahraničním kontaktům vybudovat instituci s mezinárodním renomé. Ve středu za to převzali z rukou děkana Břetislava Dančáka pamětní medaile.

Příběhy, které oba profesory pojí s ranou historií druhé nejmladší fakulty Masarykovy univerzity, se v mnohém liší. Uwe Backes se dlouhodobě zabývá studiem extremismu a nedemokratických režimů. Poprvé se tak v roce 1997 setkal v Brně s politology Miroslavem Marešem a Petrem Fialou a začal s nimi řešit evropský výzkumný projekt na toto téma. „Nezůstalo ale jen u toho, v dalších letech jsme spolupráci prohlubovali, následovaly studijní výměny či organizace konferencí,“ vzpomíná akademik.

Wieger Bakker naproti tomu přiznává, že už naskočil do rozjetého vlaku. „Mí starší kolegové už v Brně měli kontakty, já se se zakladateli fakulty poprvé setkal na diskuzi s tématem inkluze v tehdejší Evropě. Ta za sebou měla čerstvě válku v Jugoslávii. Zhruba od roku 2005 jsme pak společně začali pořádat pravidelné kurzy v chorvatském Dubrovníku a také jsem do Brna začal jezdit na blokovou výuku o budoucnosti Evropy,“ líčí profesor z nizozemského Utrechtu, kde se hodně věnuje inovaci vysokoškolského vzdělávání.

Oba ocenění se dnes shodují na tom, že tím, co fakultě pomohlo se v krátkém čase stát respektovanou institucí s dobrou pověstí byla chuť vědců ze všech kateder zapojit se do mezinárodní spolupráce. Ta tehdy nebyla zdaleka tak samozřejmá ani jednoduchá jako dnes, Česká republika tou dobou nebyla ani členskou zemí Evropské unie.

Výraznou stopu zanechal Bakker na Fakultě sociální studií MU díky double-degree programu European Governance, který se na fakultě vyučuje právě ve spolupráci s univerzitou v Utrechtu. „Zjistili jsme tehdy, že spousta našich absolventů potřebuje v praxi zvládat spolupráci s odborníky z jiných zemí. Založili jsme tedy program, v němž bude mít každý student zkušenost minimálně ze dvou zemí, a navíc se ve studiu zaměří na vícero souvisejících disciplín. Kolegy z FSS to zaujalo, a tak jsme začali připravovat partnerství,“ přibližuje Bakker.

V programu už má dnes další dvě spolupracující univerzity, kam mohou studenti na polovinu magisterského studia odjet, Brno je ale podle něj stále nejatraktivnější destinací. Svou roli v tom podle vědce nehraje jen kvalita a pověst fakulty, ale i město samotné. „V Brně jsem asi potřinácté a jsou to vždy příjemné návraty,“ usmívá se.

Backes do Brna sice tak často nejezdí, zato se s kolegy z Brna často potkává na konferencích, které v Německu organizuje. Oba vyznamenaní se pak shodují v tom, že dnes už jim spolupráce s českými vědci nepřijde nijak exotická, stala se běžnou součástí akademického provozu.

Děkan FSS Břetislav Dančák, Uwe Backes z Technické univerzity v Drážďanech a Wieger Bakker z Univerzity v Utrechtu.
Děkan FSS Břetislav Dančák při úvodním proslovu.

Hlavní novinky