Přejít na hlavní obsah

Cenu ministerstva školství získali tři studenti Muni

Za vynikající vědeckou a tvůrčí činnost ocenění převzali Katarína Kravčíková, Petr Steindl a a Martin Gajarský.

 Katarína Kravčíková z Filozofické fakulty MU přebírá cenu od ministra Roberta Plagy.

Čtvrtým rokem uděluje ministerstvo školství ceny za mimořádné výsledky ve studiu nebo vědecké, výzkumné či tvůrčí činnosti. Letos získali ocenění mezi 17 vyznamenanými hned tři studenti Masarykovy univerzity, převzali ho od ministra Roberta Plagy v úterý 27. listopadu ve Valdštejnském paláci v Praze. 

Cenu v magisterském studijním programu převzala Katarína Kravčíková z Filozofické fakulty MU, která studuje dějiny umění. Kromě vynikajících studijních a vědeckých výsledků se také podílí na přípravě publikací a prezentací vědy pro širší veřejnost.

Vytvořila nebo spolupracovala mimo jiné na několika dokumentárních snímcích, které vznikají při aktivitách Centra raně středověkých studiích. Dva celovečerní snímky přiblížily putování studentů Francií a další film s názvem Kulturní genocida – umění středověké Arménie upozornil na problematiku kulturní genocidy tohoto národa.

V stejné kategorii jako Kravčíková získal cenu také Petr Steindl z Přírodovědecké fakulty MU, který se nyní na doktorském studiu věnuje fyzice kondenzovaných látek. Ocenění z rukou ministra získal za studium systémů heterostruktur na bázi kvantových teček.

Takzvané kvantové tečky jsou využívány jako zdroje světla pro účely telekomunikací a pravděpodobně naleznou uplatnění i v oblasti kvantových informačních technologií. Petr Steindl se významně podílel na výzkumu v této oblasti a během přípravy své diplomové práce se také zapojil do zkoumání materiálů pro nový druh počítačových pamětí, tzv. QD-Flash pamětí.

Třetím oceněným je v kategorii doktorských studijních programů Martin Gajarský z Přírodovědecké fakulty a Ceitecu MU, a to za studium takzvaných nekanonických sekundárních DNA struktur. DNA totiž netvoří jen známou dvoušroubovici, ale je schopná vytvářet i různé jiné, takzvané nekanonické struktury, které mohou hrát důležitou úlohu v regulaci exprese genů a jsou úzce spjaté se stárnutím organizmu či rakovinou.

Martin Gajarský měl klíčovou roli ve studiu nového motivu DNA, takzvané G-vlásenky, a jeho výzkum publikoval prestižní časopis Journal of the American Chemical Society, který jej zařadil mezi pět nejdůležitějších prací daného čísla.

Ministr školství Robert Plaga, Katarína Kravčíková z Filozofické fakulty MU a náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavel Doleček.
Ministr školství Robert Plaga, Martin Gajarský z Přírodovědecké fakulty a Ceitecu MU a náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavel Doleček.
Ministr školství Robert Plaga, Petr Steindl z Přírodovědecké fakulty MU a náměstek pro vysoké školství, vědu a výzkum Pavel Doleček.

Hlavní novinky