Přejít na hlavní obsah

Přírodovědecká fakulta získala HR Award. Zlepší pracovní prostředí

Certifikát udílí Evropská komise institucím, které chtějí mít pracovní prostředí transparentní pro domácí i zahraniční výzkumníky.

Získání HR Award je pro Přírodovědeckou fakultu MU důležitým krokem k internacionalizaci zejména při získávání pracovníků, ale i studentů ze zahraničí.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity získala v tomto týdnu certifikaci HR Award, kterou uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které se cíleně snaží podporovat a vytvářet mezinárodní a transparentní pracovní prostředí. Zavázala se tak ke zlepšování podmínek v oblasti péče o vědecké pracovníky i další zaměstnance. O HR Award usilují i další fakulty a součásti univerzity.

Certifikace, a především nově vytvořená personální strategie, umožní přírodovědecké fakultě zajistit prestižní pracovní prostředí otevřené pro domácí i zahraniční výzkumné pracovníky. Fakulta se chce zaměřit například na odborné vedení mladých výzkumníků a vytvořit mentorské programy pro doktorské studenty. Plánuje také vylepšit proces adaptace nových zaměstnanců či zlepšit interní komunikaci.

„Získání HR Award je pro přírodovědeckou fakultu významným krokem k internacionalizaci zejména při získávání pracovníků, ale i studentů ze zahraničí. Naše fakulta má již ve svém názvu slovo vědecká a vzhledem k tomu, že věda nezná hranic a je ze své podstaty celosvětová, je velmi důležité neuzavírat se na lokální úrovni. Již dlouhá léta publikují pracovníci fakulty své výsledky ve významných mezinárodních časopisech, dalším krokem k získání většího zapojení do světové vědy je přijímání kvalitních odborníků ze zahraničí a právě k tomu by nám měla HR Award významně dopomoci. Implementace všech potřebných nových metod a pravidel nebude snadná, ale cítím, že akademická obec fakulty je k těmto krokům nakloněna, protože cíl tohoto snažení pomůže nám všem,“ uvedl děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský.

Na certifikaci se fakulta připravovala více než rok, kdy pracovala na strategii řízení lidských zdrojů vycházející z Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. HR Award nyní umožní vytvořit udržitelné a transparentní pracovní prostředí pro domácí i zahraniční výzkumné pracovníky, ale také získávat granty, kde je podmínkou mít tento certifikát.

Získání HR Award loga na Přírodovědecké fakultě MU podpořil projektem z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s názvem Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU, který je spolufinancován Evropskou unií.

O HR Award usilují i další fakulty Masarykovy univerzity a také CEITEC, který se již od svého založení řídí myšlenkou, že pro úspěšné výzkumné centrum se špičkovým výzkumem jsou nejdůležitější lidé. CEITEC proto už začal se zaváděním opatření ze své strategie pro řízení lidských zdrojů. Jedním z nich je například kariérní systém, který definuje možnosti kariérního růstu a změn pro vědecké, technické i administrativní pracovníky instituce, včetně zamezení inbreedingu, při němž lidé zůstávají pracovat na stejné univerzitě, kde vystudovali. V Česku takový přístup představuje významnou změnu praktik při budování výzkumných týmů.

HR Award – certifikát HR Excellence in Research uděluje Evropská komise výzkumným institucím, které zavádějí personální strategii HRS4R tedy The Human Resources Strategy for Researchers. Zavádění zásad Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků má instituce učinit atraktivnějšími pro výzkumníky hledající nového zaměstnavatele nebo hostitele výzkumného projektu. Zahrnují mimo jiné požadavky na karierní růst, ocenění mobility, zásady přijímání zaměstnanců či výběrová kritéria. Zisk certifikátu je jen začátkem procesu zavádění strategie a akčního plánu, které bude komisí hodnoceno s několikaletým odstupem.

Hlavní novinky