Přejít na hlavní obsah

Pěstujte svou emoční inteligenci, radí ředitelka českého Googlu

Taťána le Moigne přednášela studentům Ekonomicko-správní fakulty MU o transformaci pracovního trhu.

Dříve se kladl velký důraz na kognitivní inteligenci. Úspěch patřil předně absolventům prestižních škol s vysokým IQ. To už v dnešní době tolik neplatí, myslí si Taťána le Moigne.

V roce 2006 sama rozjela českou pobočku nejúspěšnějšího světového internetového vyhledávače. Před pár lety začala Google řídit rovněž na Slovensku a v Maďarsku. Taťána le Moigne, která se pravidelně umisťuje na top pozicích žebříčků nejvlivnějších žen České republiky, přijela v listopadu na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity přednášet o transformaci pracovního trhu a digitalizaci a poradit studentům, jak se na tyto změny připravit.

Jak vnímáte společenský posun, jenž s příchodem internetu a mobilních technologií nastává v posledních letech?

Před třiceti roky se za gramotného člověka považoval ten, kdo dokázal číst, psát a počítat. Můj tatínek vždycky dodával: „A v roce 2000 k tomu bude patřit i schopnost pracovat s počítačem“. Já pocházím ze světa, který uměl být offline, ale ta doba je pryč. Dnes máme mobil v každé ložnici a informace na dosah ruky 24 hodin denně.

V čem se rozvoj informačních technologií liší od předchozích průmyslových revolucí?

Zatímco elektrifikaci, plynofikaci či budování železnice šlo každodenně vidět přímo na ulici, šíření internetu a digitalizace pouhým okem zaznamenáme je částečně. Děje se na pozadí, což nám ztěžuje vhodně se na takové proměny adaptovat. Proto je nutné tyto společenské přeměny dobře vnímat a adekvátně na ně reagovat, a to nejen v byznysu, ale taky samostatně u každého z nás.

Přizpůsobí se nějak tomuto vývoji pracovní trh?
Jsem přesvědčená, že obory se začnou navzájem přesahovat a propojovat. Vzroste poptávka po lidech s mezioborovými znalostmi. Typicky se to projeví třeba ve strojírenství, které se už teď rapidně automatizuje a robotizuje, tudíž bude žádoucí, aby pracovník zvládl jednak stroj správně udržovat v chodu, a jednak číst a analyzovat data, které mu poskytne. Podobně lékařům nepostačí jen medicínské znalosti. Budou se muset vzdělávat i po technologické stránce, aby uměli obsluhovat moderní hi-tech operační zařízení. Jinými slovy, jestli člověk nechce být jen obyčejným právníkem, biologem nebo strojařem, musí pracovat na tom, aby jeho znalosti měly přesah i do jiných disciplín.

Které dovednosti budou zaměstnavatelé hledat za pár let nejvíce?

Dříve se kladl velký důraz na kognitivní inteligenci. Úspěch patřil předně absolventům prestižních škol s vysokým IQ. To už v dnešní době tolik neplatí. Daleko důležitější roli hraje emoční inteligence, tedy schopnost vcítit se do ostatních lidí, jejímž klíčovým atributem je, že se dá pěstovat a zvyšovat. Upřednostňovány budou měkké dovednosti, hlavně kreativita, kritické myšlení, dobrá komunikace, schopnost týmové spolupráce a přemýšlet o problémech komplexně.

Když v týmu řešíme nějaký problém, neradím se s deseti ekonomy. Na meetingu se mnou sedí jeden ekonom, jeden IT specialista, jeden sociolog a jeden právník, říká le Moigne.

Reflektujete tuto společensko-pracovní transformaci také v Googlu?

Samozřejmě. Pracují u nás lidé s různým vzděláním různého zaměření. Podporujeme a posilujeme diverzitu, která je pro správný růst firmy klíčová. Pro ukázku, když v týmu řešíme nějaký problém, neradím se s deseti ekonomy. Na meetingu se mnou sedí jeden ekonom, jeden IT specialista, jeden sociolog a jeden právník. Co člověk, to odlišný názor na věc. A pokud se v týmu mísí rovněž národnosti, komplexnost navrhovaného řešení se násobí.

Vzdělávejte se s Grow with Google

Může v dnešním dynamickém světě uspět opravdu každý?

Může. Všichni přicházíme na svět s jistým potenciálem a je na škole a rodině, aby jedinci dala dostatečnou oporu ho v sobě objevit. Každý máme své silné a slabé stránky. Myslím si, že pokud se budeme rozvíjet ve věcech, které nám jdou snadno a k nimž máme vlohy, najdeme cestu ke šťastnějšímu a naplněnějšímu životu. Je také nesmírně důležité rozvíjet tyto dovednosti především v dětech, a to po celou dobu, která je rozhodující pro jejich vývoj, tedy od útlého věku až přibližně po maturitu.

Kdybyste měla možnost mluvit se svým mladším já, co byste si při cestě za profesním úspěchem poradila?

První radou by bylo, abych se do zahraniční vydala mnohem dříve, a nikoli až ve třiceti. Zkušenost z prostředí jiného státu je totiž nenahraditelná a v současnosti naprosto nutná. Dále bych vyzkoušela větší množství různorodých pracovních prostředí – od malého startupu až po velkou nadnárodní firmu. A určitě bych doporučila vyhledávat chytré lidi a učit se od nich.

Hlavní novinky