Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má pět nových profesorů

Ministr školství předal 18. prosince jmenovací dekrety celkem 60 novým profesorům.

Jedním z nových profesorů je Tomáš Janík, který vede Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty MU.

Na návrh vědeckých a uměleckých rad předal 18. prosince jmenovací dekrety 60 profesorům ministr školství Robert Plaga. Pět z nich působí na Masarykově univerzitě, další tři byli jmenování na návrh Vědecké rady MU. Podívejte se na jejich seznam níže. Kompletní seznam najdete na webu ministerstva školství.

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.
pro obor: Lékařská biologie
působí na Lékařské fakultě MU a v Institutu biostatistiky a analýz Přírodovědecké fakulty MU

doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
pro obor: Pedagogika
působí na Pedagogické fakultě MU v Institutu výzkumu školního vzdělávání

doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D.
pro obor: Neurologie
působí na I. Neurologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a také v Mezinárodním centru klinického výzkumu (ICRC)

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
pro obor: Onkologie
působí na Klinice komplexní onkologické péče Lékařské fakulty MU a v Centru molekulární medicíny Ceitecu MU

doc. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD.
pro obor: Zoologie
působí v Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty MU

Na návrh Vědecké rady MU byli dále jmenování:

doc. RNDr. Jan Čermák, CSc.
pro obor: Matematika – matematická analýza
působí na Vysokém učení technickém v Brně

doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
pro obor: Hospodářská politika
působí na Vysoká škole ekonomické v Praze

doc. Mgr. Jiří Špička, Ph.D.
pro obor: Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
působí na Univerzitě Palackého v Olomouci

Hlavní novinky