Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita slaví 100 let. Ocenila významné osobnosti

Škola byla založena 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita zákonem číslo 50.

Emeritní rektor Petr Fiala po převzetí Zlaté medaile MU.

Na den přesně před 100 lety vznikla Masarykova univerzita. Oslavy jubilea dnes odstartoval akademický obřad v univerzitní aule na právnické fakultě.

Zlaté medaile Masarykovy univerzity převzali rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Karol Mičieta a někdejší rektor Janáčkovy akademie múzických umění Ivo Medek, oba představitelé vysokých škol, které s MUNI spojuje úzká spolupráce. Ocenění dostal také jeden ze zakladatelů fakulty informatiky a dlouholetý vedoucí ústavu výpočetní techniky Václav Račanský a i emeritní rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala, jenž vedl školu po sedm let na začátku tisíciletí.

Rektor Univerzity Komenského v Bratislavě Karol Mičieta a zakladatel Ústavu výpočetní techniky MU Václav Račanský.
Emeritní rektor MU Petr Fiala a někdejší rektor Janáčkovy akademie múzických umění Ivo Medek.

Rektor Mikuláš Bek ve svém projevu při této příležitosti připomněl, že vznik Masarykovy univerzity úzce souvisí se vznikem Československa a s ideály prvního prezidenta Tomáš Garrigua Masaryka, který chtěl, aby se v novém státě ve vzájemné konkurenci vysokých škol rozvíjela vzdělanost. "Pokud si mohu jako rektor něco přát pro naši univerzitu do příštích sta let, je to právě kontinuita v základním hodnotovém ustrojení, v němž se spojuje soutěživost se svobodomyslností typickou pro Masarykovu univerzitu už od jejího založení."

Roli vysokých škol ve společnosti vyzdvihl předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, podle kterého se z veřejného prostoru začala nenápadně vytrácet slova jako solidarita a humanita. “Je naším společným posláním vrátit jim hodnověrný obsah, šířit a hájit svobodu slova a neustále se zasazovat o důstojný život všech lidských bytostí bez ohledu na státní či etnické hranice, které se vždy dařilo nejúspěšněji překonávat v akademickém ovzduší. Přeji v tom Masarykově univerzitě trvalé úspěšné působení,“ uvedl.

Projev ministra školství Roberta Plagy.

Ministr školství Robert Plaga ve svém vystoupení zase vyzdvihl aktuální kvality Masarykovy univerzity, zejména v oblasti akreditace nových studijních programů a rozvoji komplexního systému vnitřního hodnocení. "Mohu-li si to dovolit říct, očekávám od Masarykovy univerzity, že bude i v dalších sto letech důležitým, progresivním a inspirativní prvkem českého vysokého školství," řekl ministr.

Předseda České konference rektorů a rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima odkázal na to, co univerzita dostala do vínku při svém založení v pamětní listině, tedy aby „žila, mohutněla a kvetla v ušlechtilém závodění se starší sestrou pražskou“. „Masarykově univerzitě přeji inspirativní učitele, talentované studenty a korektní konkurenci, tak jak si přál Tomáš Garrigue Masaryk,“ uvedl Zima.

Představitelé univerzit.

Oslavy výročí budou pokračovat i v úterý 29. ledna udělením Velké zlaté medaile, kterou v 10 hodin v univerzitní aule převezme slovenský prezident Andrej Kiska, který pak bude od 13 hodin na fakultě sociálních studií debatovat se studenty.

Masarykova univerzita byla založena zákonem číslo 50, který schválilo 28. ledna 1919 Národní shromáždění československé. Univerzita měla původně čtyři fakulty – filozofickou, lékařskou, právnickou a přírodovědeckou. Vlastní výuka začala 11. listopadu 1919, a to nejprve na lékařské a právnické fakultě, kam nastoupilo asi 540 studentů. Aktuálně má univerzita devět fakult, na kterých studuje 31 tisíc studentů. Historické kalendárium najdete na webu univerzitního archivu.

Podívejte se na záznam z obřadu včetně všech projevů

Slavnostní obřad ke dni 100. výročí založení Masarykovy univerzity

Sledujte živý přenos ze Slavnostního obřadu ke dni 100. výročí založení Masarykovy univerzity v aule na právnické fakultě. Zlaté medaile MU převezmou Karol Mičieta, Ivo Medek, Václav Račanský a Petr Fiala.

Zveřejnil(a) Masarykova univerzita dne Pondělí 28. ledna 2019

Hlavní novinky