Přejít na hlavní obsah

Cenu města Brna získaly osobnosti spjaté s univerzitou

Mezi patnácti vyznamenanými jsou dva profesoři Masarykovy univerzity a také dva absolventi.

Dušan Šlosar přebírá cenu od primátorky Brna Markéty Vaňkové.

Celkem patnáct osobností převzalo včera od primátorky Markéty Vaňkové Cenu města Brna pro rok 2018. Jsou mezi nimi i dva profesoři Masarykovy univerzity, lékař Miroslav Souček a jazykovědec Dušan Šlosar. Cenu získali také dva absolventi MUNI, spisovatelka Kateřina Tučková a novinář Luděk Navara. Město ocenění předává za obohacení veřejného života a příspěvek k posílení dobrého jména Brna.

Profesor Dušan Šlosar z Filozofické fakulty MU patří mezi žijící legendy české jazykovědy, věnoval se zejména historické mluvnici češtiny nebo dialektologii. Známé jsou i jeho popularizační počiny - jazykové glosy, které vyšly také knižně. Šlosar byl mimo jiné jednou z klíčových osobností sametové revoluce v Brně.

Profesor Miroslav Souček je dlouholetý přednosta II. interní kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny. Intenzivně se věnuje zejména problematice hypertenze a je autorem stovek odborných prací.

Kateřina Tučková, která je absolventkou Filozofické fakulty MU, patří k nejpopulárnějším a nejoceňovanějším českých spisovatelkám současnosti. Známe jsou především její knihy Vyhnání Gerty Schnirch nebo Žítkovské bohyně. Pro její dílo je charakteristické spojení věrně popsaných historických reálií se silným ženským příběhem. Je mimo jiné držitelkou Ceny Josefa Škvoreckého nebo cen Magnesia Litera.

Luděk Navara je známý publicista a spisovatel, který se dlouhodobě věnuje tématům zločinů komunismu a nacismu nebo vyhnání sudetských Němců. Tento absolvent Filozofické fakulty MU je mimo jiné držitelem Ceny Karla Havlíčka Borovského.

Hlavní novinky