Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita udělí čestný doktorát ruskému historikovi Zubovovi

Kontroverzní historik kritizující politické směřování Ruska pod Putinovým vedením obdrží titul honoris causa.

Andrej Zubov na přednášce na Filozofické fakultě MU v roce 2015.

Akademickou hodnost „doctor honoris causa“, tedy čestný doktorát Masarykovy univerzity, v oboru historických věd převezme v pátek 5. dubna v 10 hodin ruský historik Andrej Borisovič Zubov. Specialista na dějiny evropské filozofie, dějiny náboženství a ruskou a srovnávací historii bude v Mendelově refektáři Augustiniánského opatství v Brně oceněn za mimořádné vědecké zásluhy a rozvoj lidského poznání i za svoji angažovanost ve společenském dění.

Zubov vystudoval na moskevském Státním institutu mezinárodních vztahů. Od roku 1973 působil téměř třicet let jako výzkumník v Ústavu orientálních studií Ruské akademie věd. Původně byl připravován pro diplomatickou kariéru, té se však vzdal, protože nebyl ochoten vstoupit do komunistické strany. Hlavními oblastmi jeho zájmu jsou srovnávací studium politiky, náboženství, dějin myšlení, práva a ústavních systémů ve východní a jihovýchodní Asii a v posledních letech stále více také v oblasti Kavkazu a Ruské federace.

V českém prostředí jsou jeho nejznámější prací Dějiny Ruska 20. století. Spolu s kolektivem autorů tu podal detailní pohled na moderní ruské dějiny. Jde o práci v mnoha ohledech kontroverzní, podobně jako jsou kontroverzní nedávné ruské dějiny. Kniha vyvolala velký ohlas a řadu polemik.

Zubovova akademická kariéra dosáhla vrcholu v roce 2001, kdy se stal generálním ředitelem centra Církev a mezinárodní vztahy při moskevské Státní univerzitě mezinárodních vztahů. V roce 2014 však byla přetržena. Pro nesouhlas s politikou vedení Ruské federace vůči Ukrajině a v tzv. krymské otázce byl odvolán z vedoucí pozice a posléze propuštěn z univerzity. Stal se tedy externím spolupracovníkem liberálního listu Novaja gazeta a dnes se věnuje především přednáškové činnosti. Mluví hlavně o aktuálních tématech, jako je boj s terorismem, vztah kapitalismu a ekologie nebo problematika imperiální mentality v politickém myšlení a jednání.

Právě od roku 2014 má Zubov k Masarykově univerzitě těsný vztah. Rektor Mikuláš Bek mu ve snaze podpořit ho v komplikované osobní situaci nabídl pozici vyučujícího na univerzitě. Zubov tehdy nabídku s díky odmítl. „Jako pro občana je pro mě nyní důležité zůstat v Rusku a pokračovat ve své práci tam,“ zdůvodnil své rozhodnutí muž, který ale v Brně alespoň přednášel.

Čestné doktoráty uděluje škola vynikajícím osobnostem, českým i zahraničním, jejichž tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván. První získal v roce 1925 skladatel Leoš Janáček. Seznam oceněným je k dispozici na univerzitním webu.

Hlavní novinky