Přejít na hlavní obsah

Bez EU bychom se tak daleko nedostali. Běžte k volbám, vyzývají univerzity

Iniciativa Universities Vote for Europe vyzdvihuje roli Evropského parlamentu. Komentuje prorektorka MUNI Markéta Pitrová.

Česká konference rektorů vyzvala k účasti ve volbách do Evropského parlamentu, které se v Česku konají už 24. a 25. května. Prohlášením určeným zejména zaměstnancům a studentům se rektoři připojili k evropské iniciativě Universities Vote for Europe, která zdůrazňuje potřebu silného parlamentu se zastoupením kvalifikovaných a kompetentních lidí, kteří budou čelit populismu.

Rektoři při tom vyzdvihli význam Evropské unie pro vysoké školství. EU mimo jiné podporuje mobilitu studentů v rámci programu Erasmus, umožňuje přeshraničí akademickou spolupráci a investuje do rámcových programů zaměřených na výzkum a inovace. EU také hájí akademické svobody, které jsou spjaté s demokracií, vládou práva a lidskými právy garantovanými v Listině základních práv Evropské unie.

Vyzpovídali jsme prorektorku pro rozvoj Markétu Pitrovou, která je zároveň odbornicí na evropskou politiku, jaký podle ní má členství v EU dopad na Masarykovu univerzitu a proč má smysl jít k volbám do Evropského parlamentu.

Co v obecné rovině znamená členství Česka v EU pro Masarykovu univerzitu?
V první řadě to znamená obrovský rozvoj a to jak po hmotné, tak i nehmotné stránce. Postavili jsme budovy, nakoupili zařízení. Díky EU jsme ale také uvítali řadu zahraničních kolegů a naopak my vycestovali ven. Unie a její pravidla byla také tlakem na proměnu kvality studijních programů a ukotvení zásad studia. Byť nepřímo, ale i tomto smyslu EU měla svůj dopad. 

Vyzdvihla byste z minulosti a ze současnosti nějakou věc, kterou členství v EU Masarykově univerzitě umožnilo uskutečňovat?
Zde je odpověď na první pohled jednoduchá. Významným počinem za evropské peníze v minulosti je jednoznačně institut CEITEC, v přítomnosti to je stavba simulační nemocnice (SIMU). Nerada bych ale zužovala dopad Unie jen na infrastrukturu, byť je to dnes velmi oblíbené. Aby univerzita mohla dělat svou špičkovou práci, potřebuje lidské zdroje.

Mohou to být v rámci zmíněných příkladů jak výzkumné skupiny v institutu CEITEC, tak i systém odborných školení pro používání nových simulátoru ve zmiňované cvičné nemocnici. Bez kvalifikovaných odborníků by nikdy infrastruktura nezpůsobila kvalitativní změnu. A proto i měkké peníze do vědy a vzdělávání mají obrovský význam. Systém, kdy tvrdé peníze doprovází měkké, mi dává smysl. A je na nás, abychom ho použili správně. 

Hypoteticky, kdybychom nebyli členy EU a nedosáhli na podporu z jejích fondů nebo na jiné výhody, jak by dnes vypadala Masarykova univerzita?
Osobně si to neumím představit. Kamkoliv se na univerzitě hnete, je evropské peníze vidět. Samozřejmě můžeme pracovat s tezí, že by prostředky na rozvoj škol věnoval stát. Nic ale nenasvědčuje tomu, že by jednak vysoké školy upřednostnil proti jiným zájmům a že by vůbec takové objemy peněz měl k dispozici. Nebudu dávat příklad z laboratoří, kde nepracuji. Ale jen když si uvědomíme rozvoj našich knihoven, které potřebují všichni, je alternativní pohled bez EU hodně bolestný. A tak bychom mohli pokračovat k AV technice, WiFi, celkové vybavenosti budov. Nemluvě že nevím, z jakých zdrojů bychom realizovali třeba studijní výjezdy do zahraničí. 

Předpokládám, že půjdete k volbám do Evropského parlamentu. Proč je to důležité?
Volby na evropské úrovni jsou naprosto zásadní věc, protože díky principům evropského práva je úroveň EU v řadě oblastí nadřazená té naší. Právníci prominou zjednodušení, ale ve skutečnosti to tak je. Veřejnost se zajímá o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, někteří o další volby. Přitom český parlament je v drtivé většině legislativy, kterou se zabývá, v područí unijního schématu. Kritizujeme EU, ale možnosti jak efektivně ovlivnit co dělá, se nechopíme. K evropským volbám jde přitom jen 18 lidí ze 100. Pomlouváme Evropskou komisi, ale když máme postavit hráz jejím nápadům, nejsme efektivní. Je to Evropský parlament, kdo je nyní téměř nejsilnějším aktérem, kdo se vyjadřuje ke všemu, rozhoduje o řadě věcí včetně legislativy, které se podřizujeme.

Tím nechci snižovat význam Rady EU, ale Evropský parlament mají občané přímo ve svých rukách. Buď jsme to nepochopili, nebo chceme jenom čerpat finance bez vlastní odpovědnosti za vývoj politiky. Pevně věřím, že je nízká volební účast ten první důvod, protože pravidla, která nás svazují, jsou ve většině případů nevratná a my tímto svým chováním jen pasivně ztrácíme kontrolu nad rozvojem naší země.

Hlavní novinky