Přejít na hlavní obsah

Lékařská fakulta ocenila čtyři desítky osobností, které se zasloužily o její rozvoj

Děkan jedné za zakládajících fakult MUNI Martin Bareš předal pamětní medaile akademickým i neakademickým pracovníkům.

Legenda anatomie Pavel Matonoha byl jednou ze 42 osobností, které děkan Martin Bareš vyznamenal.

Lékařská fakulta patří mezi zakládající fakulty Masarykovy univerzity, a tak si i ona letos připomíná sto let své existence. Výuka všeobecného lékařství začala na podzim roku 1919 jako vůbec první na půdě nově vzniklé univerzity. Fakulta si koncem května připomněla svou bohatou historii a při té příležitosti předala pamětní medaile 42 akademickým i neakademickým pracovníkům, kteří se zasloužili o její rozvoj.

V svém projevu k výročí fakulty připomněl její děkan Martin Bareš důležité historické mezníky a také její hlavní cíl a poslání, kterými jsou vzdělávání a výchova budoucích lékařů a zdravotníků, kteří budou dělat čest své profesi nejen po odborné stránce, ale také lidsky. „Scházíme se proto, abychom poděkovali lidem, kteří po léta a po desetiletí odpovědně a s velkým nasazením pracovali či stále pracují na tom, aby naše fakulta mohla toto své důležité poslání plnit,“ uvedl ve své řeči děkan.

Děkan Lékařské fakulty MU Martin Bareš.

Vyzdvihl oceněné akademiky, lékaře, pedagogy a vědce za péči o studenty, kteří se jako absolventi stávají ambasadory své profese nejen v České republice, ale i ve světě. Neakademické pracovníky pak ocenil za jejich práci, která poskytuje pedagogům a vědcům potřebné zázemí pro jejich práci.

Slavnostního ceremoniálu se vedle členů současného vedení Lékařské fakulty MU nebo členů akademického senátu a vědecké rady zúčastnili jako hosté také děkani dalších lékařských fakult z Česka a Slovenska.

Svůj projev pak děkan Bareš zakončil svou vizí budoucnosti Lékařské fakulty MU, která má být jedinečným centrem lékařského a zdravotnického vzdělávání, vědy a výzkumu, které je atraktivní pro akademiky i studenty, a pracovištěm s velkou váhou a prestiží, a to nejen v rámci České republiky či ve středoevropském prostoru.

Ocenění akademičtí pracovníci

Marcela Bendová, gynekologicko-porodnická klinika
Zdeněk Doležel, pediatrická klinika
Antonín Fassmann, stomatologická klinika
Zdeněk Gregor, II. chirurgická klinika
Eva Hadašová McCaskey, farmakologický ústav
Hana Hrstková, pediatrická klinika
Drahoslava Hrubá, ústav podpory a ochrany zdraví
Miloš Janeček, ortopedická klinika a Úrazová nemocnice Brno
Pavel Janíček, I. ortopedická klinika
Pavel Kamarýt, I. interní kardiologická klinika
Anton Kollár, klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku
Martin Krbec, Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady
Martina Kukletová, stomatologická klinika
Jan Lata, rektor Ostravské univerzity
Jindřich Leypold, II. chirurgická klinika
Pavel Matonoha, anatomický ústav
Jaroslav Meluzín, I. interní kardiologická klinika
Marta Munzarová, ústav lékařské etiky
Helena Němcová, II. interní klinika
Zdeněk Novák, neurochirurgická klinika
Zbyněk Rozkydal, I. ortopedická klinika
Jana Skřičková, klinika nemocí plicních a tuberkulózy
Miroslav Souček, II. interní klinika
Jaroslav Stejskal, Dětská nemocnice Brno a LF MU
Kamil Ševela (in memoriam), II. interní klinika
Jiřina Škorpíková, biofyzikální ústav
Ivo Šlapák, klinika dětské otorhinolaryngologie
Jiří Vítovec, I. interní kardioangiologická klinika
Jiří Vokurka, chirurgická klinika
Jindřich Vomela, chirurgická klinika
Pavel Weber, klinika interní, geriatrie a praktického lékařství
Peter Wendsche, klinika traumatologie
Jiří Wotke, I. patologicko-anatomický ústav
Karel Zeman, I. interní kardioangiologická klinika
Alexandra Žourková, psychiatrická klinika

Ocenění neakademičtí pracovníci

Libuše Bohůnová, ekonomické oddělení
Pavel Brančík, Správa Univerzitního kampusu Bohunice
Štěpánka Horníčková, personální oddělení
Jarmila Kinclová, studijní oddělení
Dana Leitgebová, personální oddělení
Milan Petrůj, technicko-provozní oddělení
Blanka Sochorová, emeritní tajemnice LF MU

Hlavní novinky