Přejít na hlavní obsah
Josef Menšík působí na Katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU.

Akademický senát MU i jeho studentská komora mají nové předsedy

Senátu bude nově předsedat jeho dosavadní místopředseda a předseda komory akademických pracovníků Josef Menšík.

Do čela nejvyššího samosprávného akademického orgánu Masarykovy univerzity včera Menšíka, který působí na Katedře ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU, zvolila nadpoloviční většina senátorů. Ve funkci vystřídal dosavadního předsedu Stanislava Balíka, který v roli děkana od 1. září povede Fakultu sociálních studií MU a na funkci předsedy senátu na včerejším zasedání rezignoval.

„Hlavní rolí předsedy senátu je korektním a efektivním způsobem moderovat diskusi senátu a zprostředkovávat vazbu mezi senátem, vedením univerzity a některými dalšími orgány,“ uvedl Menšík po svém zvolení. „Akademický senát na svém zasedání před dvěma měsíci zvolil nového rektora s ambicí aktivně ovlivňovat dění na univerzitě. Nový rektor si od září přivede i výrazně obměněný tým prorektorek a prorektorů. Největší výzvou pro senát a jeho předsedu v takovéto situaci bude konstruktivně hrát svoji zprostředkující roli mezi vedením univerzity a širší akademickou obcí univerzity: umožnit rektorovi plnit program, se kterým byl zvolen, ale zároveň mu poskytovat průběžnou zpětnou vazbu o vnímání jednotlivých dílčích opatření akademickou obcí univerzity,“ doplnil.

Ve vztahu ke svému předchůdci Stanislavu Balíkovi ocenil Menšík zefektivnění senátních procesů, ať už jde o nový jednací řád nebo nový volební řád, nastavení fungování senátních komisí, způsob hlasování v senátu či vypořádávání připomínek k zápisu. „Na všechny tyto kroky rád navážu. Co bych chtěl naopak změnit, je komunikace se studentskou komorou senátu, kde vidím určité rezervy," dodal nový předseda.

Za klíčové téma v nejbližší době nejen na Masarykově univerzitě, ale i v celém českém vysokém školství označil debatu týkající se změn rozdělování finančních prostředků. „Rád se budu na těchto debatách podílet a prosazovat taková řešení, která při respektování požadavků efektivity zajistí fakultám i dostatečnou stabilitu a přiměřenou míru koheze napříč univerzitou,“ uvedl Menšík.

Průběh volby

O zvolení do funkce předsedy senátu se původně ucházeli tři kandidáti - vedle Menšíka ještě Pavel Lízal z Přírodovědecké fakulty MU a Karel Kubíček z institutu CEITEC. Potřebnou nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů (tedy 26 z celkového počtu 50 senátorů) při první tříkolové volbě nikdo nezískal. Senátoři se rozhodli vyhlásit okamžitě nové volby, ve kterých spolu s Menšíkem kandidoval z první volby už jen Kubíček. Lízal, který postoupil do druhého kola první volby, se v nově vyhlášené volbě kandidatury vzdal právě ve prospěch Menšíka. Ten nakonec získal 29 hlasů.

Volba předsedů komor senátu

Svého nového předsedu si už zvolila také Studentská komora Akademického senátu MU. Michaelu Tvrdoňovou vystřídá od 27. června z důvodu očekávání ukončení studia v čele Studentské komory Tomáš Varga z Filozofické fakulty MU.

Komora akademických pracovníků si nového předsedu, kterým už Menšík dále nemůže být, zvolí na nejbližším zasedání.

Hlavní novinky