Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má osm nových profesorů

Ministr školství předal 20. června jmenovací dekrety celkem 63 novým profesorům.

Vítězslav Bryja působí na Přírodovědecké fakultě MU.

Na návrh vědeckých a uměleckých rad předal 20. června jmenovací dekrety 63 profesorům ministr školství Robert Plaga. Osm z nich působí na Masarykově univerzitě, další dva byli jmenováni na návrh Vědecké rady MU, ale působí na jiné vysoké škole. Podívejte se na jejich výčet níže. Kompletní seznam najdete na webu ministerstva školství

doc. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.
pro obor: Fyziologie živočichů
působí na Přírodovědecké fakultě MU a v Biofyzikálním ústavu AV ČR

doc. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
pro obor: Česká literatura
působí na Filozofické fakultě MU a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR

doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
pro obor: Historie
působí na Pedagogické fakultě MU

doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
pro obor: Sociologie
působí Fakultě sociálních studií MU

Geolog Jaromír Leichmann v současnoti působí i jako proděkan Přírodovědecké fakulty MU.

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr. rer. nat.
pro obor: Geologické vědy
působí na Přírodovědecké fakultě MU

doc. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D.
pro obor: Vnitřní lékařství
působí na Lékařské fakultě MU a ve FN Brno a FNUSA

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
pro obor: Ošetřovatelství
působí na Lékařské fakultě MU

Martin Scheringer, Dr. sc. nat.
pro obor: Chemie životního prostředí
působí na Přírodovědecké fakultě MU

Na návrh Vědecké rady MU byli dále profesory jmenováni:

doc. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
pro obor: Archeologie pravěku a středověku
působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D.
pro obor: Politologie
působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni

Hlavní novinky