Přejít na hlavní obsah

Romanisté naučí děti z Amazonie, jak pečovat o životní prostředí

Svoji roli v nedávno vzniklém konsorciu s názvem UNIDA mají i odborníci z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Celé konsorcium tvoří české univerzity a další instituce, které chtějí přispět k boji proti odlesňování Amazonie. Romanisté v něm chystají vzdělávací program pro děti tamějších obyvatel s cílem přimět nejmladší generace k tomu, aby neopakovaly chyby svých rodičů a dokázaly zajistit udržitelný rozvoj svého regionu bez negativního dopadu na krajinu.

Odborníci z pěti českých univerzit a neziskové organizace Forest.ink ve spolupráci se zahraničními partnery se chtějí zaměřit hlavně na zastavení odlesňování a na obnovu původních lesů v poškozených oblastech. Působit budou na území Peru, Kolumbie, Brazílie a Ekvádoru. Spouštět se program bude v poslední jmenované zemi, protože právě tam má vědeckou stanici organizace Forest.ink, která se mimo jiné zabývá výkupem pozemků od místních vlastníků, a brání tak prodeji půdy těžařům.

Romanisté z Filozofické fakulty MU ale nebudou chodit pralesem a dívat se po skladbě zdejší rostlinné a živočišné říši. Věnovat se budou tomu, čemu rozumí nejvíc - výuce jazyků, jejíž prostřednictvím toho dokážou také hodně ovlivnit.

„Cílem celého konsorcia je totiž také osvětová činnost. Původní kultury a etnika Amazonie žijící daleko od civilizace mají z ekologického hlediska téměř dokonalý způsob života. Bohužel ale ta etnika, která jsou v kontaktu s naší civilizací, přebírají negativní vzorce chování, což současnou kritickou situaci ještě zhoršuje,“ přibližuje Athena Alchazidu, která učí španělštinu a specializuje se právě na Latinskou Ameriku.

Nemůžeme jen přijet a říkat, co mají dělat

Sama rovnou říká, že kdyby Češi jen přišli do dotčených míst a začali místním vysvětlovat, jak se mají u sebe doma chovat, nebude to fungovat. Proto je vzdělávací část projektu postavená úplně jinak. Zaměřuje se hlavně na děti na základních a středních školách. Brněnští romanisté se totiž specializují na výuku španělštiny jako druhého jazyka, což je přesně případ potomků domorodých obyvatel amazonských pralesů.

„Při učení španělštiny si děti můžou osvojovat nejen jazyk, ale i řadu dalších vědomostí, třeba jak je důležité dbát o udržitelný rozvoj komunity a starat se přitom o životní prostředí,“ vysvětluje Alchazidu.

Spolu s kolegy plánují v nejbližších měsících do oblasti vyjet a díky místním kontaktům partnerů z Forest.ink chtějí vytipovat vhodné školy nebo místní domorodé komunity, kde by se mohl vzdělávací program rozběhnout. Stejný program zaměřený na život v přírodě, jak je zachycen v mýtech a legendách, zároveň poběží i na českých školách, kde mají romanisté svoje studenty na praxi nebo kde už absolventi romanistiky učí.

„Počítáme s tím, že děti na obou stranách Atlantiku propojíme, aby si mohly vyměňovat svoje poznatky a naučily se, že les sice vypadá v různých místech světa jinak, ale všude je stejně důležitý a životodárný, a proto se o něj musíme všichni náležitě starat,“ podotýká Alchazidu.

Pomoc i rozvoji turistického ruchu

To, že zmiňuje mýty a legendy není náhoda. Pedagogové je chtějí do výuky zakomponovat, aby se obyvatelé Amazonie znovu naučili být hrdí na svoje kořeny a krajinu. Jen tak o ni budou chtít pečovat. Pomoct by to navíc mohlo i rozvoji alternativním formám turistického ruchu, jako je ekoturismus či etnoturismus.

„Zdejší lidé žijí v těžkých podmínkách, takže se přirozeně dívají na to, jak si nejjednodušeji zajistit obživu, což jde většinou proti zásadám udržitelného rozvoje. Kvůli kontaktu se západní civilizací navíc až nezdravě obdivují všechno umělé. To má za následek obrovské množství nerozložitelného odpadu, který se povaluje úplně všude, což k rozvoji turismu samozřejmě nepřispívá,“ vysvětluje Alchazidu.

Členové konsorcia UNIDA vědí, že změna nenastane z týdne na týden. Vytvoření vzdělávacího programu má ale mít efekt sněhové koule – první děti, které se do něj zapojí, pak můžou posílat poznatky dál. Aspoň taková je prý zkušenost z předchozího menšího projektu, na kterém Alchazidu a její kolegové pracovali před lety v Salvadoru.

Hlavní novinky