Přejít na hlavní obsah

Pět výzkumníků si díky Fulbrightovu stipendiu vymění MUNI se Spojenými státy

Dva vědci zamíří v následujícím roce z Masarykovy univerzity do USA, opačným směrem se vydají tři.

Roman Baláž z Fakulty sociálních studií MU.

Marta Hudousková a Roman Baláž, dva vědci z Masarykovy univerzity, vyjedou na podzim na výzkumný stipendijní pobyt z Česka do USA. Získali totiž prestižní Fulbrightovo stipendium, které vzdělávací, vědecké a kulturní výměny mezi oběma zeměmi podporuje. Opačným směrem, ze Spojených států na MUNI, přijedou tři špičkoví akademici.

Prestižní Fulbrightovy stipendijní programy

Rozdíly v přístupech k migrantům

Roman Baláž je výzkumníkem Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci a odborným asistentem Katedry sociální politiky a sociální práce na Fakultě sociálních studií MU. Dlouhodobě se věnuje tématům strukturálních podmínek výkonu sociální práce s imigranty, na Boston University bude pracovat na svém postdoktorském projektu s názvem: Who Governs? Divergences in Approaches to Migrant Integration and Consensus-Seeking (Kdo vládne? Rozdíly v přístupu k integraci migrantů a hledání shody).

„Ve výzkumné části projektu se budu snažit porozumět představám federálních, státních a lokálních vlád, decentralizovaných institucí, neziskových organizací a sociálních hnutí o tom, jak přistupovat k problémům spojeným s imigrací do konkrétní lokality. Chci zjistit, zda mezi aktéry dochází ke konfliktu představ a jak je konflikt strukturován,“ popisuje Baláž.

Výzkumník chce dále pochopit, jaké nástroje aktéři používají k dosažení aspoň částečné dohody na přístupech k imigrantům. Výzkum se bude týkat měst Boston, Cambridge a Somerville a Baláž absolvuje v jednotlivých organizacích exkurze.

„Zjištění hodlám aplikovat na podmínky České republiky. Kromě odborného článku zformuluji doporučení pro aktéry v ČR a mám v plánu několik přednášek. Věřím, že stáž na Bostonské univerzitě se stane odrazovým můstkem pro mé další výzkumy a aktivity v oblasti vzdělávání sociálních pracovníků,“ myslí si výzkumník.

Marta Hudousková z Filozofické fakulty MU.

Ženská kubánská próza

Druhou stipendistkou z MUNI je Marta Hudousková, doktorandka Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty MU. Na podzim zamíří na University of Georgia, kde bude pracovat na své disertační práci o současné ženské kubánské a kubánsko-americké próze.

„Výzkum se bude týkat románových a povídkových děl čtyř současných spisovatelek. Dvě z nich žijí na Kubě a píší španělsky – Wendy Guerra a Ena Lucía Portela. Další dvě Cristina García a Achy Obejas žijí v USA, kam odešly v dětství s rodiči po kubánské revoluci v roce 1959,“ vysvětluje Hudousková.

V samotných literárních dílech bude výzkumnice srovnávat literární reprezentaci ženství u autorek, které mají vlastní zkušenost s životem na Kubě, a u těch, které ji mají pouze zprostředkovanou rodinným vyprávěním. Kromě toho bude navštěvovat přednášky a semináře.

James Richter z Bates College.

Tři akademici z USA míří na FSS

Z opačné strany Atlantiku přijedou na Masarykovu univerzitu tři akademici, shodou okolností všichni zamíří na Fakultu sociálních studií MU.

James Richter z Bates College ve státě Maine je specialista na východoevropskou politiku. V podzimním semestru bude na MUNI vyučovat mezinárodní vztahy a zároveň pracovat na svém výzkumu veřejné paměti v souvislosti s druhou světovou válkou. Zajímá ho nejen vnímání této historické události v Česku, ale také v Německu, Maďarsku a Polsku.

„Učit studenty bude velice zajímavé, protože nikdo z nich nezažil světovou válku ani komunistickou diktaturu, a budou tak nejspíš vnímat odlišně důsledky těchto událostí na své životy,“ myslí si Richter.

Brian Fath z Towson University.

Z Towson University v Marylandu přijede Brian Fath, profesor biologických věd se zaměřením na ekosystémy a environmentální biologii. Doma pracuje mimo jiné jako výkonný šéfredaktor Encyklopedia of Ecology a časopisu Ecological Modelling a je autorem více než 170 odborných publikací. Na Fakultě sociálních studií MU získal pozici Fulbright Distinguished Chair a bude se zde věnovat tématu udržitelnosti.

Trojici přijíždějících vědců uzavírá Bojana Rose Coklyat, která je doktorandkou na New York University. Zabývá se studiem přístupnosti umění pro fyzicky postižené lidi. Na Masarykově univerzitě bude rozvíjet svůj projekt: Access and Visibility in the Arts for Disabled People within the Czech Republic.

Hlavní novinky